EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Dla chcącego nic trudnego - praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach

 

O naszym projekcie w Podlaskich Wieściach Oświatowych

Nauka języka portugalskiego

10 grudnia 2016 roku uczniowie klas III zakwalifikowani do wyjazdu na praktyki zagraniczne rozpoczęli naukę języka portugalskiego. Młodzież doskonale zdaje sobie sprawę jak ważna jest znajomość języków. Cieszy się więc, że jeszcze przed wyjazdem do Povoa de Varzim ma szansę przyswoić podstawy języka kraju, w którym będzie odbywać staże.

Kurs języka portugalskiego obejmuje 50 godzin.

Pierwsze spotkanie z portugalskim uczniowie mają już za sobą!

Młodzieży życzymy wam powodzenia! BOA SORTE! - jak mówią Portugalczycy.

Harmonogram zajęć  języka portugalskiego

Czytaj więcej: Nauka języka portugalskiego

Konferencja podsumowująca I etap projektu " Dla chcącego nie ma nic trudnego – praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach"

W czwartek 8 grudnia 2016 roku w auli szkolnej odbyła się konferencja podsumowująca realizację I etapu projektu " Dla chcącego nie ma nic trudnego – praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach” w ramach Programu Erasmus+ 2015-1-PL01-KA102-015083

Wśród zaproszonych gości  byli pracodawcy, przedstawiciele oświaty, wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu, ostateczni beneficjenci – uczniowie, jak również ich rodzice.

 Konferencję otworzył Pan Wojciech Janowicz - Dyrektor ZSHE, który przywitał gości oraz  wyraził nadzieję, że nabyte przez uczniów w trakcie realizacji projektu wiedza i umiejętności  zaowocują lepszymi wynikami w nauce, jak również będą znaczące podczas poszukiwania ciekawej i atrakcyjnej pracy. Wskazał na korzyści dla beneficjentów w/w projektu tj.: rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności współpracy w zespole wielokulturowym, nabycie nowych umiejętności zawodowych, zwiększenie kreatywności i mobilności przy poszukiwaniu pracy.

Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2015 r. Jego zakończenie nastąpi z dniem 30 czerwca 2017roku.

Na realizację w/w projektu przyznano dofinansowanie w kwocie 104.660 Euro

Konferencja była okazją do podsumowania działań zrealizowanych w ramach I etapu projektu, jak również  przyjrzeniu się efektom, które zostały już zrealizowane. Projekt podsumowano z punktu widzenia koordynatorów jak i samych jego uczestników.

Główny cel projektu to  ułatwienie młodzieży rozwoju osobistego i zawodowego, wskazanie interesujących możliwości zatrudnienia na Europejskim Rynku Pracy.

Cele i założenia projektu, grupę docelową, ścieżkę uczestnictwa w projekcie przedstawiły Pani Renata Lubas i Pani Jolanta Mieleszko w swojej prezentacji  „ Przebieg, efekty i ocena I etapu projektu  " Dla chcącego nie ma nic trudnego – praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach”. Zaprezentowały również sprawozdanie z poszczególnych etapów projektu.

Kolejnym punktem programu konferencji były prezentacje multimedialne i filmik, przygotowane przez uczniów i ukazujące wspomnienia z praktyk w Portugalii.

Uczestnicy projektu   stwierdzili, że są bardzo zadowoleni z udziału w projekcie, ponieważ przyczynił się on nie tylko do zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności, ale był również dla nich ciekawym i ważnym doświadczeniem.

W kolejnej  części konferencji uczestnicy w formie scenek pokazali praktyczne umiejętności jakich nabyli w czasie stażu zagranicznego. Uczniowie swobodnie wypowiadali się w języku angielskim, co jest jedną z wartości dodanych projektu.

 Kluczowym punktem konferencji było wręczenie certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności zawodowe i językowe.  Uczniowie  otrzymali dokument Europass - Mobilność , dokumenty ECVET, a także certyfikaty od portugalskich pracodawców i partnerów projektu  Casa da Educação. Wszystkie te dokumenty wręczył Pan Dyrektor Wojciech Janowicz.

      Koordynator projektu dziękując za udział w konferencji zaprosiła na iście portugalski poczęstunek, który konsumowano przy dźwiękach muzyki fado. Można było również obejrzeć ciekawą wystawę zdjęć ukazującą  uczestników stażu na różnych stanowiskach pracy w Lizbonie, powspominać, zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

     

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego.

Ten cel postanowiono osiągnąć poprzez zorganizowanie szeregu spotkań, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z tego sektora. Oficjalne otwarcie przedsięwzięcia nastąpiło 5 grudnia 2016 r. w Brukseli.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych okazał się również i dla naszej szkoły doskonałą okazją, aby zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność lokalną jak i międzynarodową.

Już drugi rok w ramach programu ERASMUS+ realizujemy projekt "Dla chcącego nie ma nic trudnego - praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach", stąd nasz udział w tym wydarzeniu. W dniach 6-7-8 grudnia promowaliśmy praktyki zawodowe. Były konkursy z nagrodami, wystawy, prelekcje, spotkania uczniów z pracodawcami, przedstawicielami oświaty, doradcą zawodowym. Z przyjemnością oglądaliśmy też scenki odgrywane przez młodzież. Ukazały one wysoki poziom kompetencji językowych i zawodowych uczniów (profil: ekonomiczny, handlowy i hotelarski).

Zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych była konferencja podsumowująca I etap projektu. Dzięki podjętym działaniom staliśmy się częścią ogromnej międzynarodowej sieci podmiotów, które wsparły wzmocnienie sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Dzisiejsze kształcenie zawodowe to nie tylko nabywanie umiejętności w szkole, ale i możliwość poszerzenia swoich umiejętności zawodowych w ramach staży, w tym staży zagranicznych. Uzyskane umiejętności zawodowe dają możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji, wyrabiają ducha przedsiębiorczości, otwierają atrakcyjne i pasjonujące możliwości kariery zawodowej, pozwalają osiągnąć dobre zatrudnienie.

Poprzez nowy program Komisja Europejska nadała impuls działaniom na rzecz podnoszenia świadomości młodych ludzi i ich rodziców. Program ukazuje kształcenie i szkolenie zawodowe jako równie atrakcyjną drogę do kariery, jak tradycyjna ścieżka kształcenia od szkoły średniej do studiów uniwersyteckich.

Zapraszamy na obszerną fotorelację! Powspominajmy klimat tych dni!

 

Wyniki rekrutacji do projektu - Portugalia 2017

14 listopada 2016 roku  ogłoszono wyniki rekrutacji do udziału w drugim etapie projektu realizowanym w naszej szkole tj. „Dla chcącego nie ma nic trudnego – praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach ”  w ramach Programu  Erasmus +  2015-1-PL01-KA102-015083

 W 2017 roku  młodzież  naszej szkoły wyjeżdża do urokliwej, turystycznej miejscowości w Portugalii. Kolejna grupa 22 uczniów (przedstawiciele klas III: technik ekonomista, technik handlowiec i technik hotelarz) weźmie udział w stażu zagranicznym, w miejscowości Povoa de Varzim . Nowe miejsce praktyk w Portugalii i nowa organizacja pośrednicząca. W tym roku rozpoczęliśmy  współpracę z EUROMOB Intercultural Mobility(www.euromob.org)

Rekrutacja trwała od 24 października 2016 roku i składała się z trzech etapów: analizy formalnej aplikacji uczestnika, testu językowego i rozmowy kwalifikacyjnej. Bardzo cieszy nas zaangażowanie młodzieży i profesjonalne podejście do każdego z etapów rekrutacji.


Serdecznie gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom - wyniki rekrutacji.

                                                                                                  Komisja Rekrutacyjna

 

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu "Dla chcącego nie ma nic trudnego
-  praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach" rok 2017

 

Praktyki naszych marzeń! Portugalia czeka na uczniów ZSHE!

Drodzy uczniowie klas III-ich! Od marzeń czas przejść do działania! Wykorzystajcie niepowtarzalną szansę jaką daje wam Program ERASMUS+  i nasza Szkoła.

 Od 24 do 28 października 2016 roku trwa rekrutacja do projektu, w którym możecie:

-  zdobyć cenne doświadczenie zawodowe w branży hotelarskiej, ekonomicznej i handlowej,

-  wzmocnić oraz pogłębić  własne kompetencje międzykulturowe i językowe , które sprawią iż łatwiej odnajdziecie  się na dynamicznie  zmieniającym rynku pracy,

-  zadbać o rozwój osobisty.

Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji do projektu - pobierz i złóż komplet dokumentów: 1.Wypełniony formularz aplikacyjny - pobierz(doc)   pobierz(pdf) 2.Podpisany regulamin uczestnictwa w projekcie - pobierz(docx)   pobierz(pdf)  3.Podpisaną zgodę rodziców - pobierz (doc)   pobierz(pdf) 4.Wypełnioną ankietę - pobierz (doc)   pobierz(pdf)

W razie pytań napisz do nas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do rekrutacji czas przystąpić!

Praktyki naszych marzeń - rok 2017!

"Wspomnień Czar" - Wspomnienia z praktyk w Portugalii

Nauka w ZSHE to nie tylko czas wytężonej pracy umysłowej, lekcji, sprawdzianów, egzaminów. To także okres, w którym zdobywamy wiedzę praktyczną. Okazją do zdobycia doświadczenia i przyjrzenia sie z bliska branży, z którą wiążemy swoją zawodową przyszłość są praktyki!

W naszej szkole to też praktyki zagraniczne. Byliśmy we Włoszech, Hiszpanii, a w tym roku w Portugalii.

- Już prawie miesiąc jak wróciliśmy z Lizbony, a my ciągle wspominamy - mówią uczniowie klas hotelarskich, uczestnicy Projektu "Dla chcącego nie ma nic trudnego - praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach". - Nasze praktyki w Lizbonie połączyły w sobie wszystko – pracę, naukę, wypoczynek, zwiedzanie i dobrą zabawę.

Pracowaliśmy w hotelach czterogwiazdkowych: Skyna Hotel, Travel Park Hotel, Jupiter Hotel i Lisboa Hotel.

Jupiter Hotel
Magdalena Dudek, Magdalena Dzierżanowska, Joanna Drągowska, Martyna Drobnikowska (IIIe):

- Było to dla nas niezwykle ciekawe i interesujące doświadczenie, nie tylko pod względem rozwoju zawodowego, ale również osobistego. Dzięki wspaniałym ludziom, których tam poznałyśmy miałyśmy okazje doskonalić swoje umiejętności w różnych działach (praca w służbie pięter, gastronomii, w pralni i na recepcji). Bardzo ważne dla nas jest to, iż nasza ciężka praca została zauważona i doceniona. Na koniec praktyk otrzymałyśmy listy polecające od managera hotelu. Bardzo cieszy nas to wyróżnienie, bo jest to dokument, który ułatwi nam w przyszłości zdobycie pracy!!!

Skyna Hotel
Kamila Afonin, Angelika Zalewska, Anna Sieńko, Maciej Odachowski (IIId):

- Praca nie należała do lekkich, ale dzięki ludziom tam zatrudnionym była ogromnie przyjemna. Przez pięć dni w tygodniu pracowaliśmy po osiem godzin z jedną 30-minutową przerwą na lunch.

- Dzięki dwóm wolnym dniom od pracy można było pozwolić sobie na zwiedzanie i poznawanie uroków Portugalii. Odwiedziliśmy najciekawsze miejsca Lizbony i okolice, a także Fatimę, która zachwyciła nas swoją magią.

- Pokochaliśmy te miejsca oraz ludzi. Są serdeczni, otwarci i bardzo pomocni. Nie sądziliśmy, że dostaniemy tyle ciepła i serdeczności od obcych nam osób. Dzięki naszemu szefowi, który zlecał nam różne zadania, zdobyliśmy doświadczenie oraz zawarliśmy wiele ciekawych znajomości, a także przełamaliśmy barierę językową.

Travel Park Hotel
Artur Oszczepaliński, Szymon Pieńczykowski (IIId):

- Poznanie nowej kultury, języka, wielu nowych ludzi (pochodzących nie tylko z Europy) powoduje, iż nawet ciężka praca nie jest w stanie zepsuć nikomu dobrego nastroju. Pozytywne podejście do otoczenia i polska pracowitość pomogła nam zaskarbić sobie przychylność Portugalczyków.

- Dzięki takim wyjazdom człowiek staje się bardziej otwarty na nowe doświadczenia, a przede wszystkim na nowe znajomości. Nabiera pewności siebie a będąc wśród takich osób jakimi są Portugalczycy, czerpie ogromną przyjemność nawet z najcięższej pracy Można powiedzieć, że taki wyjazd jest przygodą życia i życzylibyśmy sobie więcej takich przygód.

Lisboa Hotel
Karolina Dąbrowka, Klaudia Urbanowicz (IIIe):

- Jesteśmy bardzo zadowolone z praktyki w Portugalii. Dziękujemy za stworzenie możliwości wyjazdu. Zdobyłyśmy doświadczenie w branży hotelarskiej. Poznałyśmy dużo fajnych ludzi, z którymi było przyjemnie pracować. Stałyśmy się bardziej pewne siebie. Nauczyłyśmy się też większej otwartości na ludzi.

- Portugalia to piękny kraj. Pierwszy raz widziałyśmy ocean, jechałyśmy tramwajem i jadłyśmy słynne portugalskie ciasteczka "Pasteis de Nata". Punkty widokowe w Lizbonie są tak urokliwe, że aż dech zapiera. To była przygoda naszego życia.

Od kiedy uczymy się w ZSHE marzyliśmy o praktykach zagranicznych. Dostaliśmy taką szansę. Wyjechaliśmy do Lizbony. Poznaliśmy tajniki pracy w hotelu, zdobyliśmy duże doświadczenie. Wierzymy, że pomoże nam ono w znalezieniu przyszłej pracy. Uważamy, iż praktyki w Portugalii były jednymi z cenniejszych doświadczeń w naszym życiu. Jesteśmy zadowoleni z wyborów, które doprowadziły nas do tej szkoły. Portugalia to piękny kraj, nigdy nie zapomnimy również widoków, które mogliśmy oglądać dzięki wyjazdowi. Dziękujemy!!!

                                                              Uczniowie klas III Technik Hotelarstwa

Ostatnie dni w Lizbonie

Czas tak szybko płynie! To już prawie cztery tygodnie jak hotelarze i handlowcy rozpoczęli praktyki, a u ekonomistów minęły pełne dwa tygodnie!

 Ostatni tydzień to monitoring praktyk przez dyrekcję szkoły, która wizytowała nasze miejsca pracy. Potwierdziła, iż praktyki przebiegają zgodne z programem i kwalifikacje, które zdobędziemy w Lizbonie, zwiększą naszą szansę na zatrudnienie i ułatwią rozwój osobisty. Cieszą nas pochwały opiekunów praktyk i dyrekcji szkoły. :)

Kolejny weekend i kolejne zwiedzanie, tym razem wspólnie z opiekunami i dyrekcją. Niestety, pogoda niemile zaskoczyła wszystkich, którzy chcieli zwiedzić Belem. Deszcz bardzo utrudnił zwiedzanie! Udało się odwiedzić jedynie muzeum powozów i kościół w klasztorze Hieronimitów.

Za to niedziela rozpoczęła się słonecznie, wiec z radością wyruszyliśmy do Fatimy. Bardzo spodobało nam się to urokliwe miejsce. Udaliśmy się też do małego miasteczka Obidos, miejsca miłośników malowniczych "wiejskich" miasteczek i degustacji likieru "Ginja"!:)

Dzień przed wyjazdem ekonomistów (środa -11.05.2016) odbyło się ogólne podsumowanie naszych praktyk i pobytu w Lizbonie. Otrzymaliśmy pierwsze certyfikaty ukończenia kursu języka portugalskiego. Po części oficjalnej udaliśmy się na ostatnie wspólne wyjście do miasta (przejażdżka ulubionym tramwajem na punkt widokowy, degustacja lizbońskiej kawy). Miłym zaskoczeniem były dla nas drobne souveniry, które otrzymaliśmy od naszych opiekunów.  Jak już pewnie wszyscy wiecie, symbolem Portugalii jest kolorowy …!? Teraz i my mamy breloczki z takim kogucikiem.:)

I tak oto nadszedł czas pożegnania z praktykami i przygodą! Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu w Lizbonie. Do zobaczenia w szkole!

Osiągając wysokie wyniki w nauce zrealizujesz swoje marzenia!!!

                                                                               Pozdrawiamy!!!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.