EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Aktualności internatu ZSHE

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Internatu ZSHE

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Internatu
Zespołu Szkól Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że zakończyło się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022.

W dniu 31 sierpnia 2021r. zostały opublikowane listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do internatu.

Wyniki rekrutacji można sprawdzić:  na listach podanych do publicznej wiadomości   w  Internacie  Zespołu Szkól Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 103.

Uczniów, którzy zostali przyjęci do internatu zapraszamy 1 września 2021r.   Zasady zakwaterowania w roku szkolnym 2021/2022 znajdują się na stronie: www.ekonomik.bialystok.pl  w zakładce Internat.

Uwaga:

Uczeń, który ubiega się o przyjęcie do internatu a nie znalazł się na liści kandydatów przyjętych i nadal jest zainteresowany zamieszkaniem w placówce  -  proszony jest o kontakt.

Uczeń może starać się o przyjęcie do internatu po rozpoczęciu roku szkolnego - jeśli będą wolne miejsca.

Informacja nt. rekrutacji uzupełniającej do internatu ZSHE

Informacja nt. rekrutacji uzupełniającej do Internatu

Zespołu Szkól Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

w roku szkolnym 2021/2022

 

27.08.2021 r.  - podana została do wiadomości publicznej lista kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do internatu.

Wyniki można sprawdzić na liście wywieszonej w internacie i w szkole.

(Ze względu na RODO pracownik internatu  nie może podać informacji przez telefon.)

W dniach 27-30.08.2021r. kandydat pełnoletni  lub rodzic kandydata niepełnoletniego, który został zakwalifikowany musi potwierdzić wolę zamieszkania - złożyć Poświadczenie woli zamieszkania w internacie. (Formularz do pobrania w załączeniu)

Można wysłać podpisany dokument (skan w postaci PDF) drogą mailową na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli kandydat zakwalifikowany nie potwierdzi woli zamieszkania - nie będzie przyjęty do internatu.

31.08.2021r. do godz. - podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do internatu.

Wyniki będzie można sprawdzić na liście wywieszonej w internacie i w szkole.

(Ze względu na RODO pracownik internatu  nie może podać informacji przez telefon.)

 

Uwaga:

Uczeń, który ubiega się o przyjęcie do internatu a nie znalazł się na liści kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów przyjętych do internatu - a nadal jest zainteresowany zamieszkaniem w placówce,  proszony jest o kontakt.

W miarę możliwości, jeśli zostaną zwolnione miejsca - uczeń może starać się o przyjęcie do internatu po rozpoczęciu roku szkolnego.

Opłata za internat w roku szkolnym 2021/2022

Całkowity koszt związany z pobytem ucznia w internacie za wrzesień 2021r. podamy do wiadomości 1.09.2021r.

Ze względu na trwający w internacie II etap termomodernizacji - do momentu uruchomienia stołówki - wychowankowie będą korzystać z posiłków serwowanych w internacie przez firmę cateringową.

 • Stawka żywieniowa jest w tej chwili ustalana.
 • Opłata miesięczna za zakwaterowanie - 70,00zł.
 • Opłaty (łącznie za wyżywienie i zakwaterowanie) należy dokonać na rachunek bankowy do 10 dnia każdego miesiąca w banku  PEKAO  A.

Nr rachunku: 29 1240 5211 1111 0010 3557 6243

Dodatkowe informacje:

 • W internacie obowiązuje system e-kart - pl.

Uczeń zobowiązany jest do posiadania e-karty w stołówce w momencie korzystania z posiłków. Posiłki wydawane będą wyłącznie  po sczytaniu karty poprzez zbliżenie do  czytnika znajdującego się  w okienku wydawania posiłków. 

 • Uczeń zgłasza niezwłocznie fakt utraty Karty wychowawcy / kierownikowi /intendentowi.                                                            
 • Rodzic zobowiązany jest do wniesienia opłaty za imienną Kartę (koszt karty i jej obsługa  wynosi 25,00 złotych za rok).
 • W przypadku zgubienia, utraty Karty rodzic/opiekun zobowiązany jest do zakupu nowej. Rodzic wnosi opłatę za wydanie nowej karty w wysokości  15,00 złotych na rachunek bankowy wskazany powyżej.

Zwroty za wyżywienie

 • Należność za wyżywienie będzie zwrócona zgodnie z Regulaminem stołówki.
 • W przypadku nie zarejestrowania w systemie odbioru posiłku odpłatność  nie będzie zwrócona (brak sczytaniu karty w okienku wydawania posiłków).                                                                                                                                                                                                         
 • Uczeń może wystąpić o odliczenie należności za wyżywienie w przypadku nieobecności w internacie spowodowanej chorobą lub wyjazdem służbowym  (np. zawody sportowe, praktyki, konkursy,  ).
 • Nieobecność ta musi być zgłoszona wychowawcy lub kierownikowi internatu osobiście lub telefonicznie do godziny 10.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

Kwaterowanie w internacie ZSHE w roku szkolnym 2021/2022

Kwaterowanie w Internacie

Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

w Białymstoku w roku szkolnym 2021/2022

 

Wychowankowie będą kwaterowani  1 września 2021r.  wg następującego harmonogramu:

Uczniowie:

Godzina:

 

Klasy I

8.00 - 10.00

Klasy II

10.00 - 11.00

Klasy III

11.00 - 13.00

Klasy IV

13.00 - 14.00

 

Podczas kwaterowania uczniów w internacie obowiązuje procedura,

 z którą należy zapoznać się przed  przyjazdem do placówki - znajduje się   na stronie: www.ekonomik.bialystok.pl  - w zakładce Internat

Informacje dodatkowe:

W internacie może być zakwaterowany tylko uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji                   w warunkach domowych lub w izolacji.

Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń  zobowiązany jest przed zakwaterowaniem do zapoznania się z:

 • Regulaminem internatu (ekonomik.bialystok w zakładce Szkolne dokumenty - Statut Szkoły)
 • Regulaminem bezpiecznego pobytu w internacie - (ekonomik.bialystok.pl w zakładce Internat)
 • Obowiązującymi procedurami:
 1. Procedura zakwaterowania wychowanka w Internacie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
 2. Regulamin bezpiecznego pobytu w Internacie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych Mikołaja Kopernika w Białymstoku
 3. Procedura korzystania ze stołówki w Internacie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
 4. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia u wychowanka zakażenia SARS-CoV-2

 

 • Rodzic /opiekuna/pełnoletni uczeń potwierdza znajomość  zasad zawartych w wyżej wymienionych  dokumentach poprzez złożenie Oświadczenia (do pobrania), które wypełnić w domu i przekazać wychowawcy podczas kwaterowania.
 • Złożenie oświadczenia jest warunkiem zakwaterowania!
 • Podczas kwaterowania wychowankowi może towarzyszyć na terenie internatu jeden rodzic/opiekun.
 • Można uzyskać zaświadczenie dotyczące zameldowania na pobyt tymczasowy w placówce.
 • Wychowankowie mieszkający po raz pierwszy w internacie proszeni są o dostarczenie 2 zdjęć do dokumentacji.
 • Wyposażamy wychowanków w: kołdrę, poduszkę, koc, pościel.
 • Należy zabrać ze sobą: ubrania, bieliznę, ręczniki, buty na zmianę, klapki pod prysznic, książki i przybory szkolne, talerzyk i kubeczek do własnego użytku.
 • Podczas kwaterowania uczeń odbiera elektroniczną kartę umożliwiającą korzystanie ze stołówki.
 • Zapewniamy wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) od 02.09.2021r.

Wyniki rekrutacji do Internatu ZSHE

Wyniki rekrutacji do Internatu

Zespołu Szkól Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że zakończyło się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022.

W dniu 11 sierpnia 2021r. zostały opublikowane listy kandydatów  przyjętych
i nieprzyjętych do internatu.

 

Wyniki rekrutacji można sprawdzić:

 • logując się na utworzone podczas rejestracji konto w systemie rekrutacji; 
 • logując się na pocztę e-mail, której adres został wprowadzony podczas rejestracji wniosku; 
 • na listach opublikowanych w  Internacie  Zespołu Szkól Handlowo-Ekonomicznych  im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 103.

 

Postępowanie uzupełniające przebiega wg zasad i terminów zawartych w dokumencie:

ZASADY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH OPIEKĘ I WYCHOWANIE UCZNIOM W OKRESIE POBIERANIA NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO  BIAŁYSTOK ORAZ  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dokument dostępny na stronie - http://bialystok.nullo.pl

Dni Promocji Zdrowia

W dniach 8-10 czerwca w naszym internacie odbyły się Dni Promocji Zdrowia. Były świetną okazją do wspólnej zabawy i integracji po długim okresie zdalnego nauczania i izolacji społecznej.

Organizatorzy imprezy przygotowali wiele atrakcji.  Jedną z nich była gra terenowa  „Żyj zdrowo

– rusz się i segreguj”, gdzie przedstawiciele poszczególnych pięter  mogli ze sobą rywalizować                    w potyczkach sportowych i rozwiązując zadnia dotyczące prawidłowej segregacji śmieci . Zwycięzcami okazała się drużyna chłopaków z parteru w składzie: Jakub Szczurowski, Kacper Szeszko, Sebastian Żukowski, Adrian Miltko, Mateusz Panasiuk.

Młodzież mogła także spróbować swoich sił w quizie i teście o zdrowym stylu życia. Największą wiedzą wykazali się Weronika Szczep, Jakub Wasilczyk, Bożena Demurat, Amelia Jankowska.

Zorganizowano również turniej tenisa stołowego gdzie bezkonkurencyjna okazała się Ania Szubzda.

Kolejne lokaty zajęli Kacper Kimborowicz, Krzysztof Dmuchowski i Kinga Słowikowska.

Pożegnanie Absolwentów 2021 w Internacie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku

W dniu rozpoczęcia egzaminów maturalnych tj. 4 maja 2021 roku mieliśmy okazję spotkać się na krótko z  tegorocznymi maturzystami.

Była to okazja do pożegnania wychowanków, którzy przez ostatnie trzy lub cztery lata mieszkali w internacie. Mogliśmy wreszcie popatrzeć na siebie - chociaż z daleka, przy zachowaniu reżimu „covidowego” oraz maseczek, szczelnie zakrywających nasze twarze. Ale przecież najważniejsze są oczy - zwierciadło duszy. A one wyrażały wiele emocji: od tęsknoty, onieśmielenia, wzruszenia po autentyczną radość ze spotkania.

Wszyscy Absolwenci otrzymali pamiątkowe upominki, słodką niespodziankę oraz dobre słowo od Pani Kierownik, która ze wzruszeniem pożegnała najstarszych wychowanków  w imieniu Rady Wychowawczej i wszystkich pracowników. Kończąc stwierdziła: nie mówię żegnam, mówię Wam -  do zobaczenia i życzę  powodzenia  w dorosłym życiu.

KUPIŁEŚ? PRZECZYTAŁEŚ? PODARUJ!

 

,,Nigdy nie jesteśmy tak biedni,

aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu"

                    Michał Gogol

W dniach 13 - 24 marca 2021r. internat włączył się do akcji organizowanej przez Stowarzyszenie ,,Pro Salute". 

Celem była pomoc Środowiskowemu  Domowi Samopomocy w Krynickich w zbiórce  książek niezbędnych  do biblioterapii.

Zebrane przez pracowników i społeczność internatu książki zostały przekazane wskazanej instytucji przez opiekuna czytelni panią Mariolę Krawczyk Janowik.

dyplom

Nasi wychowankowie trenują i odnoszą sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych!

Sukcesy naszych  wychowanków w pandemii:

Michalina Wawer

Michalina Wawer

 • I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Rankingowych w Short Tracuku w kategorii juniorek C.  27 - 28 luty 2021r.

 

 

Karolina Domaszuk

Karolina Domaszuk

 • I miejsce w Międzynarodowym Turnieju w zapasach kobiet Heros Lady  Open kat. wag 61kg  27-29.11.2020r.  Boguszów Gorce
 • I miejsce w Pucharze Polski Juniorek w sumo kat. wag 60kg                         12-13.12.2020r. Krotoszyn
 • I miejsce w eliminacjach do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży (OOM) Puchar Polski w zapasach  kat. wag 61kg Karlino 5- 6.02.2021r
 • I miejsce w Pucharze Polski w sumo junior kat. wag 65kg  02.2021r.  Dębica
 • III  miejsce w Pucharze Polski w sumo senior kat. wag 65kg 02.2021r. Dębica

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Z SERCA DLA SERCA

Internat Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych włączył się w akcję zbiórki publicznej organizowanej przez fundację „Z Serca Dla Serca”. Głównym celem akcji jest budowa Domu Hospicyjnego dla Dzieci  w województwie podkarpackim.

Dziękujemy młodzieży i wychowawcom za ofiarność, otwarte serce i zaangażowanie.

z serca

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.