EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

SCWEW

SCWEW

Punkt konsultacyjny

W ramach przedsięwzięcia grantowego pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” powstał punkt konsultacyjny. Uczniowie, rodzice i nauczyciele ZSHE mogą uczestniczyć w konsultacjach ze specjalistami w zakresie szeroko rozumianej edukacji włączającej m.in. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, metod i form pracy z nimi, trudności emocjonalnych, wychowawczych i edukacyjnych.

Konsultacje odbywają się w siedzibie SCWEW przy ul. Antoniuk Fabryczny 40 w Białymstoku w poniedziałki w godzinach 13.00-14.00 oraz w naszej szkole w czwartki w godzinach 15.30-16.30 w gabinecie 60/1. Konsultacje zaś ze specjalistami zewnętrznymi (np. psychologiem, pedagogiem specjalnym, logopedą) realizowane będą po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania do koordynatora ds. edukacji włączającej - p. Marty Szargiej (zapotrzebowania proszę zgłaszać osobiście lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus).

Szczegóły tutaj:  http://scwew.sosw.bialystok.pl/punkty-konsultacyjne-scwew/

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Od 1 lipca 2021 roku Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku bierze udział w dwuletnim, pilotażowym projekcie grantowym pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu  Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą". Przedmiotem projektu jest wypracowanie rozwiązań, które posłużą wspieraniu szkół i przedszkoli w zakresie zapewnienia optymalnych warunków do rozwoju wszystkim uczniom. Projekt zakłada działania wspierające pracę nauczycieli i specjalistów szkół ogólnodostępnych i przedszkoli w zakresie pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami. Planowane działania mają charakter nowatorski i po zakończonym pilotażu mają doprowadzić do zmian systemowych
Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych jest jedną z dziesięciu placówek oświatowych Białegostoku, która bierze udział w tym wyjątkowym zadaniu.

Szczegóły tutaj: http://scwew.sosw.bialystok.pl/

„Z sercem do nakrętek”

Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika od 1 lutego 2022 r. bierze udział w projekcie „Z sercem do nakrętek”. Przed szkołą stanął czerwony pojemnik w kształcie serca do zbierania plastikowych nakrętek. Celem projektu jest promowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. Akcja propaguje również zachowania prospołeczne i uwrażliwia na drugiego człowieka, ponieważ dzięki zebranym nakrętkom można osobom potrzebującym sfinansować leczenie lub artykuły medyczne. Podpisaliśmy porozumienie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "Jasny Cel". Głównym celem Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom z MPDz i ich rodzinom między innymi: wsparcie wielu specjalistów, terapię indywidualną i grupową, realizację obowiązku szkolnego.Warto wiedzieć, że kilogram plastikowych nakrętek po napojach to średnio około 70 groszy. Na zakup np.  profesjonalnego wózka elektrycznego potrzeba około 7,5 tys. złotych, czyli równowartość 11 ton nakrętek. Jeden pełny pojemnik to około 70 kilogramów, czyli na jedną tonę potrzeba blisko 15 pełnych koszy. Z tego wynika, że w sumie trzeba zebrać 165 pełnych pojemników.

Pamiętaj! Odkręcaj, zbieraj, pomagaj innym i sobie!

Klasa 2a zasiliła już akcję pokaźną ilością nakrętek. Zachęcamy uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły do aktywnego udziału w akcji „Z sercem do nakrętek”.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.