EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

"Nauczycielem wszystkiego jest praktyk - staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli" w Hiszpanii, Portugalii i Grecji

Nowy Rok Szkolny i Nowy Projekt Staży Zagranicznych dla Uczniów i Nauczycieli

    1 września 2018 roku Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku rozpoczął realizację kolejnego projektu  „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli” w Hiszpanii, Portugalii i Grecji w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe – Akcja KA1 Mobilność Edukacyjna.

Projekt wpisuje się w realizację Strategii Umiędzynarodowienia ZSHE na lata 2016 - 2021 i przyczynia się do osiągnięcia zakładanych w niej celów strategicznych takich jak:

 • najwyższa jakość kształcenia,
 • szkoła otwarta na otoczenie,
 • szkoła profesjonalnie zarządzana.

 Przypomnijmy, że nasza szkoła już po raz 3 z rzędu uzyskała pozytywną ocenę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ dla złożonego wniosku. Dofinansowanie na realizację w/w projektu wynosi 211 450 euro.

    Dzięki temu młodzież klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2019/2020 wyjedzie na miesięczne i dwutygodniowe praktyki do Hiszpanii i Portugalii. Nauczyciele zaś, na pięciodniowe wyjazdy do Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W ramach działania “Szkolenie kadry - job  shadowing” w każdej z trzech mobilności weźmie udział po 8 nauczycieli.

 Uczniowie,  Nauczyciele języka angielskiego i Nauczyciele przedmiotów zawodowych!

  Serdecznie zapraszamy wyżej wymienionych (i nie tylko) do zainteresowania się naszym projektem, śledzenia informacji o działaniach projektowych i w momencie ogłoszenia rekrutacji, zgłaszania chęci uczestnictwa w w/w projekcie.

 Uczestnictwo w projekcie umożliwi:

Uczniom:

 • nabyć potwierdzone certyfikatami nowe umiejętności i kompetencje
 • zwiększyć mobilności edukacyjną i zawodową
 • zwiększyć poziom umiejętności językowych
 • zwiększyć konkurencyjność zawodową
 • wzmocnić postawy otwartości oraz rozwijać kompetencje kluczowe np. inicjatywność
  i przedsiębiorczość
 • planować karierę zawodową z uwzględnieniem ofert europejskiego rynku pracy.

            Nauczycielom:

 • zwiększyć poziom umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych, oraz kompetencji językowych
 • projektować i realizować działania inspirowane efektami obserwacji w zagranicznych szkołach służące poprawie jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSHE
 • udoskonalić własne programy nauczania przedmiotów i programy wychowawcze poprzez wdrożenie treści europejskich
 • doskonalić warsztat pracy, poprzez wdrożenie nowych, dotychczas niestosowanych technik i metod nauczania.

        Projekt „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli” w Hiszpanii,   Portugalii i Grecji obejmuje mobilność edukacyjną zarówno uczniów jak i nauczycieli,  pozwala przejmować dobre praktyki, modernizować programy nauczania, wprowadzać nowe metody nauczania, łączyć teorię z praktyką, rozpowszechniać kulturę krajów partnerskich.

 • Okres realizacji: 2 lata, projekt realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi, zakończy się w 2020 roku.
 • Oferta dla uczniów: Grupą docelową przedsięwzięcia jest 70 uczniów z klas II i III  w roku szkolnym 2019/2020 Zespołu Szkół  Handlowo - Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku. Uczestnicy wyjazdu wrzesień / październik 2019 rok -  to 36 uczniów (12 uczniów kształcących się w zawodzie technika hotelarstwa, 8 uczniów technika handlowca oraz 16 uczniów technika ekonomisty rekrutowanych z klas III.)  Wyjazd  34 uczniów z klas II odbędzie się w miesiącach kwiecień / maj 2020 rok, (16 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i 18 uczniów technik ekonomista).
 • Oferta dla nauczycieli: Grupa docelowa 24 nauczycieli przedmiotów zawodowych i języka obcego branżowego. Job shadowing
  to krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej. A także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację oraz rozwijanie warsztatu pracy.
 • Kraje praktyk: Hiszpania, Portugalia i Grecja.
 • Rekrutacja: Uczestnicy stażu zostaną wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Koordynator Projektu     Jolanta Mieleszko

Asystent koordynatora     Renata Lubas

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.