EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

WYJAZD SZKOLENIOWY do MIKOŁAJEK

Zapraszamy wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego zawodowego do udziału w WYJEŹDZIE SZKOLENIOWYM do MIKOŁAJEK.

Wyjazd w ramach projektu NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”, realizowany z MODM w Białymstoku,  odbędzie się  w dniach 01 - 02 lutego  2019 r.

W programie wyjazdu m.in. szkolenie „Trening Skutecznego Nauczyciela  wg Thomasa Gordona” oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach.

Celem wyjazdu jest DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY  ORAZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI ZAWODU ZSHE W RAMACH WDN.

Szczegółowe informacje u Koordynatora Projektu Barbary Gołubowskiej.

ECDL Base - OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

W styczniu 2019 r. w ramach projektu NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” rozpoczniemy realizację komputerowego kursu  przygotowawczego do uzyskania europejskiego certyfikatu uznawanego na całym świecie. Zajęcia realizowane będą w ZSHE w  8 - osobowej grupie w wymiarze 64 godziny (4 moduły).  

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu państwowego pozwalającego  uzyskać certyfikat ECDL.  

ECDL Base bezterminowo potwierdza kompetencje komputerowe i jest podstawowym certyfikatem dla pracowników wszystkich specjalności, którzy posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.

Uczniów chętnych do potwierdzenia kompetencji komputerowych i uzyskania certyfikatu prosimy  o wpisanie się na listy rekrutacyjne dostępne w  Biurze Projekt (pokój nr 15).  

Zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie kryterium szczegółowe rekrutacji to   najwyższa ogólna średnia ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy docelowej.

ZAJĘCIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO I WŁOSKIEGO - OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

W styczniu 2019 r. w ramach projektu NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” rozpoczniemy realizację zajęć z języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

Zajęcia realizowane będą w ZSHE w 10-osobowych grupach w wymiarze 100 godzin w każdej z nich: grupa nr 1 - język francuski,

grupa nr 2 - język hiszpański,

grupa nr 3 - język włoski.

Celem zajęć jest wyposażenie uczniów w podstawową znajomość języka, którą wykorzystywać będą także w sytuacjach zawodowych, w tym podczas praktyk zagranicznych jakie szkoła organizuje
w ramach programu Erasmus+.

W programie 60h słownictwa ogólnego i 40h słownictwa zawodowego (podstawowe słownictwo ekonomiczno-handlowe oraz słownictwo stosowane w hotelarstwie i turystyce).   

Uczniów chętnych do  poznania podstaw  języka francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego  prosimy  o wpisanie się na listy rekrutacyjne dostępne w  Biurze Projektu (pokój nr 15). Istnieje możliwość zapisania się na więcej niż jeden język z zaznaczeniem  języka preferowanego oraz języka drugiego i trzeciego wyboru.

Zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie kryterium szczegółowe rekrutacji  to najwyższa ogólna średnia ocen i frekwencja. 

KURS KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

W styczniu 2019 r. w ramach projektu NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” rozpoczniemy realizację KURSU  KWALIFIKACYJNEGO  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO przygotowującego do egzaminu zewnętrznego TELC. Zajęcia realizowane będą w ZSHE w dwóch 10-osobowych grupach w wymiarze 120 godzin w każdej z nich.  Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią  do egzaminu państwowego pozwalającego  uzyskać certyfikat TELC.  

Certyfikat ten:

- otwiera perspektywy otrzymania ciekawej i dobrze płatnej pracy,  

- podnosi wartość CV, gdyż przez pracodawców traktowany jest jako wiarygodne potwierdzenie dodatkowych kwalifikacji,

- jest dokumentem otwierającym możliwość studiowania na uczelniach zagranicznych (brak takiego dokumentu powoduje, że kandydaci muszą ukończyć bardzo intensywny i kosztowny kurs językowy na wybranej uczelni i zdać egzamin).

Posiadanie certyfikatu TELC stanowi więc istotne ułatwienie w dalszym rozwoju edukacyjnym
i późniejszej karierze zawodowej.

Uczniów chętnych do potwierdzenia znajomości języka angielskiego i uzyskania certyfikatu prosimy  
o wpisanie się na listy rekrutacyjne dostępne w  Biurze Projektu (pokój nr 15) oraz u nauczycieli języka angielskiego.

Zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie kryterium szczegółowe rekrutacji  to  najwyższe oceny z  języka angielskiego.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniach 12-18 listopada 2018 r. w ramach
ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w ZSHE zorganizowano Dni Ekonomisty, Handlowca i Hotelarza

-  cykl spotkań, prelekcji i konkursów.

Działania realizowane w ramach projektu „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” obejmowały prelekcje i warsztaty, dla uczniów poszczególnych zawodów:

  • Technik Ekonomista  „VAT dla stawiających pierwsze kroki w biznesie.” - osoba prowadząca: Pani  Julita Kamieńska, właścicielka biura rachunkowego   
  • Technik Handlowiec   „Rynek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Białymstoku - trendy i prognozy. Charakterystyka pracy na stanowisku doradcy ds. nieruchomości.” - osoba prowadząca: Pan Jurij Khrul, doradca w firmie HOME BROKER
  • Technik Hotelarstwa - „Innowacyjność w branży hotelarskiej na przykładzie hotelu ESPERANTO w Białymstoku  i restauracji KAWELIN.”- osoby prowadzące: Pani Urszula Sikorska i Pani Joanna Sokołowska z hotelu ESPERANTO  

oraz konkurs polegający  na  prezentacji zawodów. Całe klasy zaangażowały się w przygotowania  i wspólnie pracowały nad koncepcją, realizacją i późniejszą prezentacją w auli szkolnej stoisk, dekoracji, scenek itp. Do wygrania były 3 wyjazdy do Warszawy z bogatym programem edukacyjnym
i licznymi atrakcjami.

Nagrodzono klasy, które najciekawiej zaprezentowały swój zawód:  

  • IIA - Technik Ekonomista - wyjazd 04.2019 r.
  • IIID - Technik Handlowiec - wyjazd 14.05.2019 r.
  • IIIE - Technik Hotelarstwa - wyjazd 26.03.2019 r.

Wszystkim  klasom dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy!

Celem zrealizowanych działań była popularyzacja nowoczesnej przedsiębiorczości poprzez promowanie znaczenia informacji oraz wiedzy z zakresu biznesu, rozbudzanie zainteresowania branżą i zawodem, promowanie postaw innowacyjności i kreatywności oraz pracy zespołowej czyli   kształtowanie i rozwijanie postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Kolejny Światowy Tydzień Przedsiębiorczości i możliwość wygrania kolejnych wyjazdów już za rok. Zapraszamy.

   

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.