EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

KURS KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

W styczniu 2019 r. w ramach projektu NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” rozpoczniemy realizację KURSU  KWALIFIKACYJNEGO  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO przygotowującego do egzaminu zewnętrznego TELC. Zajęcia realizowane będą w ZSHE w dwóch 10-osobowych grupach w wymiarze 120 godzin w każdej z nich.  Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią  do egzaminu państwowego pozwalającego  uzyskać certyfikat TELC.  

Certyfikat ten:

- otwiera perspektywy otrzymania ciekawej i dobrze płatnej pracy,  

- podnosi wartość CV, gdyż przez pracodawców traktowany jest jako wiarygodne potwierdzenie dodatkowych kwalifikacji,

- jest dokumentem otwierającym możliwość studiowania na uczelniach zagranicznych (brak takiego dokumentu powoduje, że kandydaci muszą ukończyć bardzo intensywny i kosztowny kurs językowy na wybranej uczelni i zdać egzamin).

Posiadanie certyfikatu TELC stanowi więc istotne ułatwienie w dalszym rozwoju edukacyjnym
i późniejszej karierze zawodowej.

Uczniów chętnych do potwierdzenia znajomości języka angielskiego i uzyskania certyfikatu prosimy  
o wpisanie się na listy rekrutacyjne dostępne w  Biurze Projektu (pokój nr 15) oraz u nauczycieli języka angielskiego.

Zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie kryterium szczegółowe rekrutacji  to  najwyższe oceny z  języka angielskiego.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniach 12-18 listopada 2018 r. w ramach
ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w ZSHE zorganizowano Dni Ekonomisty, Handlowca i Hotelarza

-  cykl spotkań, prelekcji i konkursów.

Działania realizowane w ramach projektu „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” obejmowały prelekcje i warsztaty, dla uczniów poszczególnych zawodów:

 • Technik Ekonomista  „VAT dla stawiających pierwsze kroki w biznesie.” - osoba prowadząca: Pani  Julita Kamieńska, właścicielka biura rachunkowego   
 • Technik Handlowiec   „Rynek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Białymstoku - trendy i prognozy. Charakterystyka pracy na stanowisku doradcy ds. nieruchomości.” - osoba prowadząca: Pan Jurij Khrul, doradca w firmie HOME BROKER
 • Technik Hotelarstwa - „Innowacyjność w branży hotelarskiej na przykładzie hotelu ESPERANTO w Białymstoku  i restauracji KAWELIN.”- osoby prowadzące: Pani Urszula Sikorska i Pani Joanna Sokołowska z hotelu ESPERANTO  

oraz konkurs polegający  na  prezentacji zawodów. Całe klasy zaangażowały się w przygotowania  i wspólnie pracowały nad koncepcją, realizacją i późniejszą prezentacją w auli szkolnej stoisk, dekoracji, scenek itp. Do wygrania były 3 wyjazdy do Warszawy z bogatym programem edukacyjnym
i licznymi atrakcjami.

Nagrodzono klasy, które najciekawiej zaprezentowały swój zawód:  

 • IIA - Technik Ekonomista - wyjazd 04.2019 r.
 • IIID - Technik Handlowiec - wyjazd 14.05.2019 r.
 • IIIE - Technik Hotelarstwa - wyjazd 26.03.2019 r.

Wszystkim  klasom dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy!

Celem zrealizowanych działań była popularyzacja nowoczesnej przedsiębiorczości poprzez promowanie znaczenia informacji oraz wiedzy z zakresu biznesu, rozbudzanie zainteresowania branżą i zawodem, promowanie postaw innowacyjności i kreatywności oraz pracy zespołowej czyli   kształtowanie i rozwijanie postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Kolejny Światowy Tydzień Przedsiębiorczości i możliwość wygrania kolejnych wyjazdów już za rok. Zapraszamy.

   

EKOinspiracje- LEKCJA Z EKSPERTEM

W dniu 28 listopada 2018 r. w naszej szkole w ramach projektu „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” odbyła się lekcja z ekspertem. Gościliśmy Panią Elżbietę Koncewicz, prokurenta i księgową firmy Adampol. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas drugich w zachodzie technik ekonomista.

Było to pierwsze spotkanie w ramach cyklu EKOinspiracje – serii zajęć  z  ekspertami  dotyczących realizacji w firmach zagadnień zrównoważonego rozwoju. Ich celem jest poznanie praktycznych rozwiązań wykorzystywania zasobów ekonomicznych
i przyrodniczych z poszanowaniem środowiska i szans przyszłych pokoleń oraz kształtowanie postaw zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Pani Elżbieta Koncewicz przedstawiła historię firmy i nowoczesne podejście do biznesu,
w tym proekologiczne działania Adampolu. Dzięki prezentacji uczniowie mogli zobaczyć, jak wyglądają biura, hale magazynowe, myjnie, serwis warsztatowy, terminale przeładunkowe oraz flota.

Adampol przestrzega zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i zasad zrównoważonego rozwoju. Efektem tego jest pozytywny wizerunek firmy, dobre relacje z klientami, możliwość pozyskania nowych inwestorów, projektów oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. W trosce o środowisko firma prowadzi odpowiedzialną politykę środowiskową Green Office polegającą m.in. na ograniczeniu zużycia papieru, energii i wody. Przedsiębiorstwo dostosowuje środki transportu do europejskich standardów, wdraża nowoczesne programy księgowe, sporządza raporty według międzynarodowych standardów rachunkowości
i przepisów prawnych.

Obecnie firma Adampol należy do światowego koncernu, grupy Glovis. Pani Elżbieta Koncewicz opowiedziała o nowej kulturze pracy oraz zasadach panujących w firmie, które należało wypracować po połączeniu firm.

Kolejne spotkanie z cyklu EKOinspiracje, kształtujące i rozwijanie u uczniów kompetencje przyrodnicze, wkrótce.

 

 

  

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

PODDZIAŁANIE 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

CEL PROJEKTU   doskonalenie jakości kształcenia zawodowego i zwiększenie stopnia otwartości szkoły na otoczenie, przyczyniające się do podniesienia kompetencji zawodowych 33 nauczycieli przedmiotów zawodowych  i 600 uczniów ZSHE, zwiększających ich szanse na regionalnym rynku pracy poprzez realizację we współpracy z pracodawcami zaplanowanego wsparcia  w latach 2018-20.

PLANOWANE EFEKTY:

- uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji  przez 30 nauczycieli kształcenia zawodowego

-  nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji  przez 480 uczniów ZSHE

-   wykorzystywanie przez ZSHE doposażenia zakupione dzięki EFS.

OKRES REALIZACJI: 01.10.2018 r. – 30.09.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 661 214,67 zł., w tym wkład  UE 2 488 036,95 zł

FORMY WSPARCIA:

 • - program stypendialny (kwota stypendium 1 000 zł miesięcznie, okres wypłaty stypendium -10 miesięcy, liczba uczniów objętych programem-60)
 • - wyjazdy edukacyjne, w tym 8 połączonych ze  szkoleniami  specjalistycznymi  –  np. MYSTERY GUEST (Mazury), Profesjonalny Handlowiec (Poznań), Wielkopolscy Giganci Biznesu, Mój pomysł na biznes (Białowieża)
 • - szkolenia specjalistyczne np. kelner barman, barista sommelier, e-SKLEP, profesjonalne negocjacje
  w sprzedaży, oprogramowanie ERP, marketing w SOCIAL MEDIA, etykieta w biznesie
 • - kursy na prawo jazdy KAT.B oraz kursy operatorów wózków widłowych
 • - konkursy i 6 wyjazdów edukacyjnych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
 • - kursy przygotowujące do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz zajęcia
  e-learningowe z matematyki
 • - kursy przygotowujące do uzyskania europejskiego certyfikatu ECDL base
 • - zajęcia  z języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego
 • - kursy kwalifikacyjne z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC
 • - obozy językowe w Zakopanem
 • - lekcje z ekspertami w ramach cyklu EKOinspiracje oraz cyklu zajęć z języka obcego zawodowego
  z native speakerem
 • - bony szkoleniowe na indywidualne doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli (dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń) oraz wyjazdy szkoleniowe w ramach WDN
 • - doposażenie ZSHE w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne  o wartości ponad 287 000 zł.

Rekrutacja do projektu „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

Rusza rekrutacja  do projektu NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

Zapraszamy wszystkich uczniów szkoły do zgłaszania zainteresowania udziałem
w projekcie  i do wpisania się na listy rekrutacyjne.

Listy rekrutacyjne dostępne są u nauczycieli, którzy będą prowadzili zajęcia.

Lp.

Działanie

Nazwa zajęć

Nauczyciele prowadzący rekrutację

1

1.1

MATEMATYKA DLA WTAJEMNICZONYCH

Ewa Olszewska

Katarzyna Kowejsza

Katarzyna Pańkowska

2

1.2

e- MATEMATYKA

Beata Laskowska

3

1.3

TWORZENIE PREZENTACJI W PROGRAMIE PREZI

Rekrutacja w terminie późniejszym

4

2.1

OBÓZ JĘZYKOWY W ZAKOPANEM

Jolanta Dawidziuk

 Monika Węglicka

Henryk Zdrodowski

5

3.3

POTENCJAŁ UCZNIA ZSHE POTENCJAŁEM PODLASIA

Iwona Saniukowicz

6

4.6

SYSTEM WIZUALNEJ IDENTYFIKACJI FIRMY
i DEKORACJE W OBIEKTACH HOTELOWYCH

Renata Lubas

7

7.1

KURS KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Rekrutacja w terminie późniejszym

8

7.2

BUSINESS ENGLISH

Daria Wiktorzak

9

7.3

DEUTSCH IM BERUF

Jolanta Dawidziuk

10

8.1

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

Ewa Olszewska

Katarzyna Kowejsza

Katarzyna Pańkowska

11

8.2

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA  NIEMIECKIEGO

Jolanta Dawidziuk

12

8.3

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA  ROSYJSKIEGO

Halina Chodakowska

13

8.4

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Rekrutacja w terminie późniejszym

14

8.5

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Mirosława Stankiewicz –kwalifikacja A.36

Ewa Drewnowska - kwalifikacja A.35

Katarzyna Osiekowicz - kwalifikacja A.18

Grażyna Suchowolec - kwalifikacja A.22

Monika Sosna - kwalifikacja T.18

Aneta Kucharczyk -kwalifikacja T.12

15

9.1

KOŁO HOTELARSKO-TURYSTYCZNE ZSHE

Jakub Ostaszewski

16

9.2

SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Rekrutacja w terminie późniejszym

17

10.1

W GRUPIE ŁATWIEJ

Ewa Górska

18

10.2

ŻYĆ SKUTECZNIE

Iwona Saniukowicz

Szczegółowe informacje o szkoleniach/zajęciach i zasadach rekrutacji w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie.

Informacje szczegółowe uzyskacie również w Biurze Projektu oraz u nauczycieli, którzy będą prowadzili zajęcia.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

 W listopadzie br. rozpoczniemy rekrutację uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w projekcie NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”.

Chętnych prosimy o zapoznanie się z treścią REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Regulamin dostępny jest w zakładce poniżej  oraz w  Biurze Projektu  (pokój nr 15).

REGULAMIN

Kolejny projekt w ZSHE!!!

Nauka jest wartością – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE

Wicemarszałek Maciej Żywno i członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski oraz dyrektor naszej szkoły podpisali 28 sierpnia  umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Jak zapowiedział dyrektor Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku Wojciech Janowicz - aż 600 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec i technik hotelarstwa oraz 33 nauczycieli zawodu będzie mogło podnieść swoje kompetencje. Dla uczniów przewidziane są m.in. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, potrzebne na rynku pracy. Młodzież będzie mogła też uzyskać kwalifikacje zawodowe, a najzdolniejsi uczniowie otrzymają stypendia.

Z kolei nauczyciele będą doskonalić swój warsztat pracy oraz umiejętności zawodowe. W ramach projektu szkoła zakupi nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Wartość projektu - 2,7 mln zł, dofinansowanie - 2,5 mln zł. 

Więcej na www.wrotapodlasia.pl

 

ZAPRASZAMY uczniów ZSHE oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w NOWYM PROJEKCIE

Z ogromną radością informujemy, że nasz projekt „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” znalazł się wśród wybranych  do realizacji   
w konkursie z poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Wartość naszego projektu  to  2 661 214,67 zł.   

W jego ramach  w latach 2018/19 i 2019/20 uczniom kształconym w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec i technik hotelarstwa zorganizujemy m.in.:

- program stypendialny (kwota stypendium 1 000 zł miesięcznie, okres wypłaty stypendium -10 miesięcy, liczba uczniów objętych programem-60)

- wyjazdy edukacyjne, w tym 8 połączonych ze  szkoleniami  specjalistycznymi  –  np. MYSTERY GUEST (Mazury), Profesjonalny Handlowiec (Poznań), Wielkopolscy Giganci Biznesu, Mój pomysł na biznes (Białowieża)

- szkolenia specjalistyczne np. kelner barman, barista sommelier, e-SKLEP, profesjonalne negocjacje w sprzedaży, oprogramowanie ERP, marketing w SOCIAL MEDIA, etykieta w biznesie

- kursy na prawo jazdy KAT.B oraz kursy operatorów wózków widłowych

- konkursy i 6 wyjazdów edukacyjnych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

- kursy przygotowujące do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz zajęcia
e-learningowe z matematyki

- kursy przygotowujące do uzyskania europejskiego certyfikatu ECDL base

- zajęcia  z języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego

- kursy kwalifikacyjne z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC

- obozy językowe w Zakopanem

- lekcje z ekspertami w ramach cyklu EKOinspiracje oraz cyklu zajęć z języka obcego zawodowego
 z native speakerem

Nauczycielom przedmiotów zawodowych, w tym nauczycielom języka obcego zawodowego,  oferujemy bony szkoleniowe na indywidualne doskonalenie kompetencji zawodowych (dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń) oraz wyjazdy szkoleniowe w ramach WDN.

Projekt umożliwi również  doposażenie ZSHE w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 
o wartości ponad 287 000 zł.

Informacje o rekrutacji  tuż po wakacjach.

Autorki  projektu –
Barbara Gołubowska
Edyta Woźniewska