EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE – TECHNIK HANDLOWIEC

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Zapraszamy wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie Technik Handlowiec do zgłaszania zainteresowania udziałem w szkoleniach specjalistycznych  i do wpisania się na listy rekrutacyjne. Szkolenia realizowane będą przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe poza siedzibą szkoły. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności i/lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Listy rekrutacyjne dostępne w Biurze Projektu p.15

Lp.

Działanie

Nazwa szkolenia

Uwagi

 1

5.1

e-SKLEP

-----

2

5.2

PROFESJONALNE NEGOCJACJE
W SPRZEDAŻY z elementami NLP

----

3

5.3

AUTOPREZENTACJA ORAZ TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU SPOŁECZNEGO W MARKETINGU I SPRZEDAŻY

----

4

5.4

KURS OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

uczniowie pełnoletni

5

5.5

KURS NA PRAWO JAZDY KAT B

uczniowie pełnoletni

Szczegółowe informacje o szkoleniach i zasadach rekrutacji w Regulaminie Uczestnictwa
w Projekcie. Informacje uzyskacie również w Biurze Projektu.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE – TECHNIK EKONOMISTA

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Zapraszamy wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie Technik Ekonomista do zgłaszania zainteresowania udziałem w szkoleniach specjalistycznych  i do wpisania się na listy rekrutacyjne. Szkolenia realizowane będą przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe poza siedzibą szkoły. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności i/lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Listy rekrutacyjne dostępne w Biurze Projektu p.15

Lp.

Działanie

Nazwa szkolenia

 1

6.1

 OPROGRAMOWANIE  ERP

(Enterprise Resource Planning to narzędzia do zarządzania zasobami i procesami biznesowymi firmy takimi jak: sprzedaż (księgowanie, fakturowanie, rozliczenia z fiskusem), produkcja, magazynowanie, zasoby ludzkie (kadry, płace, itd.), obieg dokumentów, analityka i controlling)

2

6.2

 

MARKETING W SOCIAL MEDIA

 

3

6.3

ETYKIETA W BIZNESIE

Szczegółowe informacje o szkoleniach i zasadach rekrutacji w Regulaminie Uczestnictwa
w Projekcie. Informacje uzyskacie również w Biurze Projektu.

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH  W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Przypominamy, iż na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w ramach projektu „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”, przyznamy 60 najzdolniejszym uczniom ZSHE  stypendia szkolne.

Pomocą stypendialną obejmiemy uczniów wszystkich zwodów, w których kształci szkoła. Stypendium  będzie wypłacane od września 2019 r. przez okres 10 miesięcy w kwocie 1 000 zł miesięcznie.
W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej stypendysta podlegać będzie opiece dydaktycznej wychowawcy klasy, który monitorował będzie realizację jego indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego i wspierał  w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów. 

Kryteria szczegółowe jakie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendium:

  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych -   50%
  • osiągniecia w olimpiadach, konkursach, turniejach -  30%
  • frekwencja - 20%

Pomoc stypendialna  ma na celu  zwiększenie motywacji uczniów  ZSHE do wysokiego zaangażowania w proces kształcenia, w tym zawodowego i wsparcie ich rozwoju edukacyjnego.  

Jest jeszcze czas by zadbać o wysoką frekwencję i jak najlepsze oceny. Pamiętajcie też o olimpiadach
i konkursach.

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu p.15.

BONY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego zawodowego do udziału w INDYWIDUALNYM DOSKONALENIU WARSZTATU PRACY ORAZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH.  

Doskonalenie indywidulane realizowane jest  w ramach projektu NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” poprzez:

  • BONY SZKOLENIOWE na sfinansowanie indywidualnego programu szkoleniowego (kursy, szkolenia itp.) - bony mogą być przeznaczone  na sfinansowanie indywidualnego programu szkoleniowego, w zależności od indywidualnych potrzeb: kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, np. szkolenia komputerowe, językowe, w zakresie metod pracy z uczniem zdolnym, metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowywanie programów rozwojowych. 
  • BONY SZKOLENIOWE  na sfinansowanie studiów podyplomowych - bony mogą być przeznaczone na sfinansowanie studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne). Studia podyplomowe spełniać  muszą wymogi określone
    w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.
    w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

 Szczegółowe informacje   u Koordynatora Projektu Barbary Gołubowskiej.

Regulamin doskonalenia indywidualnego dostępny w Biurze Projektu p.15.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.