EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

WYJAZDY EDUKACYJNE OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Zapraszamy wszystkich uczniów do zgłaszania zainteresowania udziałem w wyjazdach edukacyjnych i do wpisania się na listy rekrutacyjne.  

Listy rekrutacyjne dostępne w Biurze Projektu p.15

Lp.

Działanie

Wyjazd

Uwagi

 1

4.4

MYSTERY GUEST, czyli spojrzenie na hotel oczami gościa hotelowego

miejsce wyjazdu -  Warmia i Mazury

termin  - 10-11.06.2019 r.

Uczniowie kształceni
w zawodzie
Technik Hotelarstwa

2

5.6

PROFESJONALNY HANDLOWIEC

miejsce wyjazdu - Poznań i okolice

termin - 03-07.06.2019 r.

Uczniowie kształceni
w zawodzie
Technik
Handlowiec

3

6.4

WIELKOPOLSCY GIGANCI BIZNESU

miejsce wyjazdu - Poznań i okolice

termin - 20-24.05.2019 r.

Uczniowie kształceni
w zawodzie
Technik
Ekonomista

Wyjazdy realizowane są w ramach  projektu NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” i mają na celu kształtowanie umiejętności zawodowych uczniów w realnym środowisku pracy. W programie m.in.: wizyty studyjne i szkolenia w przedsiębiorstwach, wykłady na uczelniach wyższych, udział w tragach. W trakcie wyjazdów przewidziano również zwiedzanie atrakcji turystycznych regionu.

Szczegółowe informacje o wyjazdach i zasadach rekrutacji w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie. Informacje uzyskacie również w Biurze Projektu.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE – TECHNIK HOTELARSTWA

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Zapraszamy wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa do zgłaszania zainteresowania udziałem w szkoleniach specjalistycznych  i do wpisania się na listy rekrutacyjne. Szkolenia realizowane będą przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe poza siedzibą szkoły. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności i/lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Listy rekrutacyjne dostępne w Biurze Projektu p.15

Lp.

Działanie

Nazwa szkolenia

Uwagi

 1

4.1

KELNER BARMAN

uczniowie pełnoletni

2

4.2

BARISTA SOMMELIER

uczniowie pełnoletni

3

4.3

CARVING I DEKORACJE STOŁU

----

4

4.5

ETYKIETA W HOTELU

----

Szczegółowe informacje o szkoleniach i zasadach rekrutacji w Regulaminie Uczestnictwa
w Projekcie. Informacje uzyskacie również w Biurze Projektu.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE – TECHNIK HANDLOWIEC

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Zapraszamy wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie Technik Handlowiec do zgłaszania zainteresowania udziałem w szkoleniach specjalistycznych  i do wpisania się na listy rekrutacyjne. Szkolenia realizowane będą przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe poza siedzibą szkoły. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności i/lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Listy rekrutacyjne dostępne w Biurze Projektu p.15

Lp.

Działanie

Nazwa szkolenia

Uwagi

 1

5.1

e-SKLEP

-----

2

5.2

PROFESJONALNE NEGOCJACJE
W SPRZEDAŻY z elementami NLP

----

3

5.3

AUTOPREZENTACJA ORAZ TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU SPOŁECZNEGO W MARKETINGU I SPRZEDAŻY

----

4

5.4

KURS OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

uczniowie pełnoletni

5

5.5

KURS NA PRAWO JAZDY KAT B

uczniowie pełnoletni

Szczegółowe informacje o szkoleniach i zasadach rekrutacji w Regulaminie Uczestnictwa
w Projekcie. Informacje uzyskacie również w Biurze Projektu.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE – TECHNIK EKONOMISTA

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Zapraszamy wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie Technik Ekonomista do zgłaszania zainteresowania udziałem w szkoleniach specjalistycznych  i do wpisania się na listy rekrutacyjne. Szkolenia realizowane będą przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe poza siedzibą szkoły. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności i/lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Listy rekrutacyjne dostępne w Biurze Projektu p.15

Lp.

Działanie

Nazwa szkolenia

 1

6.1

 OPROGRAMOWANIE  ERP

(Enterprise Resource Planning to narzędzia do zarządzania zasobami i procesami biznesowymi firmy takimi jak: sprzedaż (księgowanie, fakturowanie, rozliczenia z fiskusem), produkcja, magazynowanie, zasoby ludzkie (kadry, płace, itd.), obieg dokumentów, analityka i controlling)

2

6.2

 

MARKETING W SOCIAL MEDIA

 

3

6.3

ETYKIETA W BIZNESIE

Szczegółowe informacje o szkoleniach i zasadach rekrutacji w Regulaminie Uczestnictwa
w Projekcie. Informacje uzyskacie również w Biurze Projektu.

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH  W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Przypominamy, iż na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w ramach projektu „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”, przyznamy 60 najzdolniejszym uczniom ZSHE  stypendia szkolne.

Pomocą stypendialną obejmiemy uczniów wszystkich zwodów, w których kształci szkoła. Stypendium  będzie wypłacane od września 2019 r. przez okres 10 miesięcy w kwocie 1 000 zł miesięcznie.
W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej stypendysta podlegać będzie opiece dydaktycznej wychowawcy klasy, który monitorował będzie realizację jego indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego i wspierał  w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów. 

Kryteria szczegółowe jakie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendium:

  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych -   50%
  • osiągniecia w olimpiadach, konkursach, turniejach -  30%
  • frekwencja - 20%

Pomoc stypendialna  ma na celu  zwiększenie motywacji uczniów  ZSHE do wysokiego zaangażowania w proces kształcenia, w tym zawodowego i wsparcie ich rozwoju edukacyjnego.  

Jest jeszcze czas by zadbać o wysoką frekwencję i jak najlepsze oceny. Pamiętajcie też o olimpiadach
i konkursach.

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu p.15.

BONY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego zawodowego do udziału w INDYWIDUALNYM DOSKONALENIU WARSZTATU PRACY ORAZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH.  

Doskonalenie indywidulane realizowane jest  w ramach projektu NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” poprzez:

  • BONY SZKOLENIOWE na sfinansowanie indywidualnego programu szkoleniowego (kursy, szkolenia itp.) - bony mogą być przeznaczone  na sfinansowanie indywidualnego programu szkoleniowego, w zależności od indywidualnych potrzeb: kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, np. szkolenia komputerowe, językowe, w zakresie metod pracy z uczniem zdolnym, metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowywanie programów rozwojowych. 
  • BONY SZKOLENIOWE  na sfinansowanie studiów podyplomowych - bony mogą być przeznaczone na sfinansowanie studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne). Studia podyplomowe spełniać  muszą wymogi określone
    w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.
    w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

 Szczegółowe informacje   u Koordynatora Projektu Barbary Gołubowskiej.

Regulamin doskonalenia indywidualnego dostępny w Biurze Projektu p.15.

WYJAZD SZKOLENIOWY do MIKOŁAJEK

Zapraszamy wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego zawodowego do udziału w WYJEŹDZIE SZKOLENIOWYM do MIKOŁAJEK.

Wyjazd w ramach projektu NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”, realizowany z MODM w Białymstoku,  odbędzie się  w dniach 01 - 02 lutego  2019 r.

W programie wyjazdu m.in. szkolenie „Trening Skutecznego Nauczyciela  wg Thomasa Gordona” oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach.

Celem wyjazdu jest DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY  ORAZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI ZAWODU ZSHE W RAMACH WDN.

Szczegółowe informacje u Koordynatora Projektu Barbary Gołubowskiej.

ECDL Base - OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

W styczniu 2019 r. w ramach projektu NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” rozpoczniemy realizację komputerowego kursu  przygotowawczego do uzyskania europejskiego certyfikatu uznawanego na całym świecie. Zajęcia realizowane będą w ZSHE w  8 - osobowej grupie w wymiarze 64 godziny (4 moduły).  

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu państwowego pozwalającego  uzyskać certyfikat ECDL.  

ECDL Base bezterminowo potwierdza kompetencje komputerowe i jest podstawowym certyfikatem dla pracowników wszystkich specjalności, którzy posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.

Uczniów chętnych do potwierdzenia kompetencji komputerowych i uzyskania certyfikatu prosimy  o wpisanie się na listy rekrutacyjne dostępne w  Biurze Projekt (pokój nr 15).  

Zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie kryterium szczegółowe rekrutacji to   najwyższa ogólna średnia ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy docelowej.

ZAJĘCIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO I WŁOSKIEGO - OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

W styczniu 2019 r. w ramach projektu NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” rozpoczniemy realizację zajęć z języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

Zajęcia realizowane będą w ZSHE w 10-osobowych grupach w wymiarze 100 godzin w każdej z nich: grupa nr 1 - język francuski,

grupa nr 2 - język hiszpański,

grupa nr 3 - język włoski.

Celem zajęć jest wyposażenie uczniów w podstawową znajomość języka, którą wykorzystywać będą także w sytuacjach zawodowych, w tym podczas praktyk zagranicznych jakie szkoła organizuje
w ramach programu Erasmus+.

W programie 60h słownictwa ogólnego i 40h słownictwa zawodowego (podstawowe słownictwo ekonomiczno-handlowe oraz słownictwo stosowane w hotelarstwie i turystyce).   

Uczniów chętnych do  poznania podstaw  języka francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego  prosimy  o wpisanie się na listy rekrutacyjne dostępne w  Biurze Projektu (pokój nr 15). Istnieje możliwość zapisania się na więcej niż jeden język z zaznaczeniem  języka preferowanego oraz języka drugiego i trzeciego wyboru.

Zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie kryterium szczegółowe rekrutacji  to najwyższa ogólna średnia ocen i frekwencja.