EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Innowacyjne i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE

Projekt „Innowacyjne i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.09.2017 - 31.08.2019

KOORDYNATOR PROJEKTU - BARBARA GOŁUBOWSKA
ASYSTENT KOORDYNATORA - TERESA JERZEWSKA-PALMER

Autorki projektu - Edyta Woźniewska, Barbara Gołubowska, Teresa Jerzewska-Palmer

Realizator: Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Projekt wpisuje się w realizację Strategii Umiędzynarodowienia ZSHE na lata 2016 - 2021 i przyczynia się do osiągnięcia zakładanych w niej celów strategicznych takich jak: najwyższa jakość kształcenia, szkoła otwarta na otoczenie, szkoła profesjonalnie zarządzana.

Partner projektu - mobilność uczniów: ESPAMOB SPAIN S.L. w Barcelonie (Hiszpania).

Partnerzy projektu - mobilność nauczycieli:

  1. STICHTING ROC SUMMA COLLEGE w Eindhoven (Holandia)
  2. EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS S.L w Granadzie (Hiszpania)
  3. LEXEMA Ltd. w Sliemie (Malta)
  4. YOUR INTERNATIONAL TRAINING w Mallow (Irlandia)

Projekt „Innowacyjne i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE - praktyki uczniów i job shadowing nauczycieli” obejmuje mobilność edukacyjną zarówno uczniów jak i nauczycieli, co  jest dla ZSHE od lat narzędziem długookresowego rozwoju. Pozwala przejmować dobre praktyki, wypracowywać

z partnerami rozwiązania wspólnych problemów, modernizować programy nauczania, podręczniki, pomoce dydaktyczne, wprowadzać nowe metody nauczania, łączyć teorię z praktyką, rozpowszechniać kulturę projektową oraz kulturę ewaluacji i monitoringu.

Czytaj więcej: Projekt „Innowacyjne  i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE”

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.