EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Dodatkowe staże - wyniki rekrutacji


Dodatkowe staże w ramach projektu „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” w roku szkolnym 2016/2017
– WYNIKI REKRUTACJI


Informujemy, że wszystkie osoby, które wyraziły chęć odbycia dodatkowego stażu w ramach projektu „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, zostały zakwalifikowane.

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom!

WYNIKI REKRUTACJI:

technik ekonomista      technik handlowiec     technik hotelarstwa

Pierwsze certyfikaty ukończenia stażu w ramach projektu „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” - rozdane

Odbyte staże zawodowe są bardzo ważnym argumentem na rynku pracy. Większość uczniów naszej szkoły już nie ma złudzeń - samo świadectwo ukończenia szkoły nie gwarantuje znalezienia pracy. Przydatność staży potwierdzają także pracodawcy, którzy twierdzą, że odbyty staż jest ważnym czynnikiem zachęcającym do zatrudnienia kandydata.

W br. szkolnym 143 uczniów ZSHE w trzech zawodach: technik hotelarstwa, technik ekonomista i technik handlowiec ukończy 150-godzinne staże zawodowe u pracodawców.

Uczniowie ZSHE dzięki odbytym stażom mają okazję poznać, jak wygląda branża. Mają też okazję sprawdzenia się w przyszłej pracy w swoim zawodzie, a dzięki otrzymanym za nie certyfikatom, w przyszłości staną się bardziej atrakcyjnymi pracownikami dla swych pracodawców.

6 uczniów ZSHE z klas IV po ukończeniu stażu i zdaniu egzaminu już odebrało certyfikaty.

W dniach 9 - 14 marca 2017 roku w ramach staży zawodowych odbyły się egzaminy: w Hotelach Royal i Podlasie oraz w Biurze Rachunkowym MagArt i firmie ADAMPOL SA.

Karolina Dąbrowska oraz Anna Pawełko (obie stażystki z klasy 4e) przystąpiły do próby pracy w Hotelu Podlasie na stanowisku specjalisty ds. marketingu. Ich zadaniem była telefoniczna obsługa klienta, zainteresowanego rezerwacją sali konferencyjnej oraz usług dodatkowych z tym związanych. Realizację tego zadania obserwowała komisja w składzie: Pani Wicedyrektor – Alina Kuptel, doradca zawodowy ZSHE – Pani Grażyna Łapina, opiekunowie stażu z ramienia szkoły - Pani Marta Spisak i Pani Urszula Strzelińska oraz opiekunowie z ramienia hotelu - Pani Urszula Dębowska oraz Pan Wojciech Jakimiuk. Po egzaminie obie uczennice otrzymały certyfikaty ukończenia stażu z wynikiem celującym.

Certyfikaty otrzymały już również: Monika Zawistowska, Martyna Drobnikowska, Katarzyna Kardasz i Patrycja Horosz.

Gratulujemy!

Staże rozpoczęte!

Ferie już za nami. Dla niektórych był to czas odpoczynku i relaksu, jednak część uczniów naszej szkoły w tym czasie rozpoczęła staż zawodowy w ramach projektu „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”. Młodzież z kl. II, III i IV kształcąca się w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec i technik hotelarstwa, zdobywa nowe kompetencje i umiejętności zawodowe w trakcie staży odbywających się u regionalnych pracodawców. Staże realizowane są w hotelach, biurach rachunkowych, firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

Sprawozdanie z realizacji projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu
„ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”
za I semestr roku szkolnego 2016/2017

 Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, DZIAŁANIE 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 Termin realizacji 01.09.2016 – 31.08.2018 (2 lata szkolne)

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 223 uczniów ZSHE zwiększających ich szanse na regionalnym rynku pracy poprzez realizację staży zawodowych u pracodawców w latach 2016-2018.

 Projekt  stawia na ścisłą współpracę z pracodawcami, bez udziału których realizacja zadań zaplanowanych w projekcie nie byłaby możliwa. Pracodawcy, u których realizowane są staże, współdecydują o programach staży oraz ponoszą współodpowiedzialność za rozwój kompetencji zawodowych i społecznych stażystów.

 W ramach projektu proponujemy 283 staże dla 223 uczniów kształcącym się w ZSHE w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec i technik hotelarstwa. 60 najlepszych stażystów będzie mogło odbyć staż dwukrotnie.

Staże dotyczą klas II, III i IV.

Obecni uczniowie klas I będą mogli wziąć udział w projekcie będąc uczniami klasy II w kolejnym roku szkolnym.

Uczestnicy projektu otrzymają stypendium stażowe oraz certyfikat odbycia stażu potwierdzony przez pracodawcę.

W roku szkolnym 2016/2017 zaplanowano odbycie staży przez 112 uczniów, z tego dla:

 • technika ekonomisty - 47
 • technika handlowca - 20
 • technika hotelarstwa - 45

Uczniowie będą odbywali staż w oparciu o Indywidualne Programy Staży. Ich opracowanie poprzedza określenie preferencji i predyspozycji zawodowych oraz umiejętności zawodowych ucznia w oparciu
o wykonanie testów diagnostycznych pod kierunkiem doradcy.

Wg stanu na 20.01.2017 r.

 • podpisano 15 Listów Intencyjnych z przedsiębiorcami (hotele, biura rachunkowe firmy produkcyjne, handlowe i usługowe)
 • konsultacje z doradcą zakończyły 22 osoby
 • opracowano 22 Indywidualne Programy Staży
 • podpisano umowy o realizację staży z 15 firmami
 • podpisano umowy na realizację staży z 22 uczniami
 • 23 uczniów kl. IV ,3 uczniów z kl. II i 1 uczeń z kl. III rozpocznie staż od 23 lutego (w ferie zimowe)

Opracowały:
Barbara Gołubowska
Iwona Kosińska

Wyniki rekrutacji do projektu: „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”


UWAGA !!!

 Ogłaszamy wyniki rekrutacji do projektu:

 „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”

 

Listy osób, które zakwalifikowały się do I edycji projektu dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu s.15

Serdecznie gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom – wyniki rekrutacji:    ekonomista,    hotelarstwo,    handlowiec.

 

 • Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do złożenia dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie.
 • Dokumenty dostępne będą w dniach 7 - 8 grudnia 2016 roku u Pani Barbary Gołubowskiej oraz Pani Iwony Kosińskiej.
 • Termin składania dokumentów – do 13 grudnia 2016 roku.
 • Przypominamy również, że uczniowie mają możliwość odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej

STARTUJEMY Z NOWYM PROJEKTEM!

Właśnie dotarła do nas radosna informacja o pozytywnym zaopiniowaniu naszego nowego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”.

W ramach projektu proponujemy uczniom kształcącym się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec i technik hotelarstwa - 283 staże!

Umożliwiając odbycie stażu wg standardów szkół zawodowych w Unii Europejskiej zwiększymy atrakcyjność i siłę przetargową naszych absolwentów przy poszukiwaniu pracy oraz zapewnimy wzrost  ich mobilności zawodowej.

Startujemy 1 września 2016 r.!!!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.