EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Olimpiady i konkursy

Olimpiada Języka Rosyjskiego

SZKOLNY KONKURS LITERACKI z języka angielskiego

 SZKOLNY KONKURS LITERACKI
z języka angielskiego
„If you’re hungry for a good book, read…”

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • Złożenie u organizatora konkursu recenzji swojej ulubionej książki rozpoczynającej się słowami
  „If you’re hungry for a good book, read…”
 • Recenzja (od 200 do 250 słów) powinna być wydrukowana na kartce A4, napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 14, odstępy 0 pt, interlinia 1,5 wiersza
 • Pracę należy opatrzyć godłem (pseudonimem) i dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, klasa)
 • Prace należy wręczyć organizatorowi konkursu w terminie do 26.10.2016 r.

Kryteria oceniania: twórczy charakter utworu oraz poprawność językowa i stylistyczna. Laureat konkursu (1miejsce) otrzyma dyplom i nagrody rzeczowe, a finaliści (1-5 miejsce) oceny bardzo dobre z przedmiotu język angielski. Wręczenie nagrody nastąpi w trakcie uroczystości z okazji Dnia Języków Obcych w auli ZSHE.

                                                                                  Organizator konkursu: Violetta Borecka

Know America 2017

Fundacja Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Amerykańską zapraszają młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie „Know America 2017”.

Co roku grupa 30 finalistów przyjeżdża do Warszawy (najczęściej w marcu) i uczestniczy w przyjęciu w rezydencji amerykańskiego ambasadora. Zwykle dwóch finalistów otrzymuje zaproszenie od Ambasady Stanów Zjednoczonych do udziału w 3-tygodniowym programie letnim Benjamin Franklin w USA dla młodzieży z różnych krajów.

Konkurs składa się z trzech etapów.

 1. Etap I – test online. Pytania zostaną opublikowane na stronie już 10 października. Ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi upływa 20 listopada 2016 r.
 2. Etap II – praca pisemna – esej w języku polskim na jeden z 15 tematów.
 3. Etap III – rozmowa z komisją w Warszawie

Czytaj więcej: Know America 2017

Olimpiada Statystyczna

Podejmij wyzwanie i weź udział w Olimpiadzie Statystycznej organizowanej przez Główny Urząd StatystycznyPolskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Informacje o programie, regulaminie i atrakcyjnych nagrodach (w tym indeksach na wyższe uczelnie) znajdziesz na stronie http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/.

Zapraszam do udziału,
Ewa Drewnowska

Szkolny poliglota

TECHNOTALENT 2016

Wszystkich uczniów zapraszamy do udziału w konkursie TECHNOTALENT 2016 organizowanym przez Fundację Technotalenty.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju osób z regionu północno-wschodniej Polski, które chcą zaprezentować swoje projekty w jednej z kategorii:

 • TECHNIKA – projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
 • BIZNES - projekt o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie elektronicznego zgłoszenia do 18 października wraz z załącznikiem (filmem, prezentacją opisującą projekt).

Nagroda za najlepszy projekt uczniowski 1667 zł!

Więcej na stronie: http://technotalenty.pl/konkurs2016

Zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna Osiekowicz (sala 57).

II Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Zapraszamy uczniów klas 2, 3 i 4 kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec do udziału w II Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Tematem wiodącym olimpiady jest: Handel a gospodarka

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy a zawody są organizowane w trzech etapach.

Etap I - eliminacje szkolne odbędą się 17.10.2016 r.  o godz. 11.40 w auli szkolnej.

(test obejmujący zagadnienia ekonomiczne i związane z tematyką olimpiady)

Wszyscy finaliści olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Laureaci Olimpiady otrzymują również dyplomy i nagrody rzeczowe.

Więcej informacji na stronie www.zscku.konin.pl

Organizatorzy:
Anna Dżega
Renata Lubas
Marta Kozłowska

IX Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Olimpiada Języka Niemieckiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w 39. Olimpiadzie Języka Niemieckiego.

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie: www.ojn.wsjo.pl, a przykładowe testy z poprzednich edycji na stronie germanistyka.uw.edu.pl.

Eliminacje szkolne odbędą się 4. listopada 2016 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne, tj. 90 minut.

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka niemieckiego do 05.10.2016r.

Nauczyciele języka niemieckiego
Jolanta Dawidziuk
Monika Muszyńska

Olimpiada Przedsiębiorczości

Weź udział w XII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości i wygraj indeks Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie lub uniwersytetów ekonomicznych w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Hasło przewodnie Olimpiady: „Przywództwo w biznesie”.

Etap szkolny odbędzie się 1 grudnia 2016 r.

Zgłoszenia przyjmuje koordynator Olimpiady Pani Grażyna Łapina do 21 października 2016 r. (sala nr 35 lub 19).

Więcej informacji na stronie: http://www.olimpiada.edu.pl/

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości
XVII Konkurs Rachunkowości szkół ekonomicznych województwa podlaskiego
szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 X KONKURS
HISTORYCZNY

Mikołaj Kopernik - zdjęcie

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.