EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Pewnie w przyszłość

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.09.2013 - 30.06.2015

KOORDYNATOR PROJEKTU BARBARA GOŁUBOWSKA
ASYSTENT KOORDYNATORA EDYTA WOŹNIEWSKA

Zaproszenie na prelekcję z cyklu Z PASJĄ O HOTELU

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

uczniów klasy IIID i IVF

na prelekcję z cyklu Z PASJĄ O HOTELU

organizowaną w ramach projektu

„PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ – nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSHE”

która odbędzie się 26 lutego 2014 r. o godz. 13:45
w auli ZSHE ul. gen. J. Bema 105

Prelekcję na temat  „Pasja w zawodzie podstawą sukcesu” wygłosi Pani Anna Narel z Hotelu Podlasie.

 

  Zarząd Projektu

Zaproszenie na prelekcję z cyklu Z PASJĄ O HOTELU

Zaproszenie na konferencję

Szkolenie - OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

20 uczniów ZSHE w ramach projektu PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ – nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSHE”, realizowanego w ramach  POKL, Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego rozpoczyna udział w szkoleniu OBSŁUGA KAS FISKALNYCH.

Terminy szkolenia:

20.02.2014 (czwartek)  godz. 16.00 - 19.15 - 4  godziny
23.02.2014 (niedziela)  godz. 9.00 - 14.00 - 6 godzin

Szkolenie odbędzie się w siedzibie  
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o,
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

REKRUTACJA TRWA!

 PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ

nowoczesna edukacja i kompetencje
uczniów technikum hotelarstwa ZSHE

 

Zapraszamy uczniów Technikum Hotelarstwa do zgłaszania  zainteresowania udziałem w projekcie  i do wpisania się na listy rekrutacyjne 
w terminie do  17 stycznia 2014 r.

 

Szczegółowe informacje o szkoleniach/zajęciach i zasadach rekrutacji uzyskacie u  następujących osób: 

 

ODPŁATNE STAŻE ZAWODOWE- KATRZYNA WIELICZKO

   KELNER/BARMAN – EDYTA WOŹNIEWSKA
BARISTA/SOMMELIER -
EDYTA WOŹNIEWSKA

OBSŁUGA KAS FISKALYCH- BARBARA GOŁUBOWSKA

SYSTEM WIZUALNEJ IDENTYFIKACJI FIRMY i dekoracje w obiektach hotelowych jako element merchandisingu- RENATA LUBAS

e- korepetycje - BARBARA GOŁUBOWSKA

  PLANERY KARIERY- EWA GÓRSKA

NAWIGATOR ZAWODOWY- IWONA SANIUKOWICZ

UMIEM LICZYĆ- KATARZYNA KOWEJSZA, EWA OLSZEWSKA

 

PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!

Listy rekrutacyjne  dostępne są w biurze projektu (pokój 15),
u wychowawców oraz wyżej wskazanych osób.   

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSHE”

Zapraszenie uczniów Technikum Hotelarstwa do udziału w projekcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w  ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego

 

REKRUTACJA  ROZPOCZĘTA

 

PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ

  nowoczesna edukacja i kompetencje
uczniów technikum hotelarstwa ZSHE

 

Zapraszamy uczniów Technikum Hotelarstwa do zgłaszania  zainteresowania udziałem w projekcie  i do wpisania się na listy rekrutacyjne 
w terminie do  17 stycznia 2014 r.

 

Szczegółowe informacje o szkoleniach/zajęciach i zasadach rekrutacji uzyskacie w biurze projektu.

NASZA OFERTA:

 

 

ODPŁATNE STAŻE ZAWODOWE

   KELNER/BARMAN  
BARISTA/SOMMELIER  

OBSŁUGA KAS FISKALYCH

SYSTEM WIZUALNEJ IDENTYFIKACJI FIRMY i dekoracje w obiektach hotelowych jako element merchandisingu

e- korepetycje  

  PLANERY KARIERY

NAWIGATOR ZAWODOWY

UMIEM LICZYĆ

 

PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!

Listy rekrutacyjne  dostępne są w biurze projektu (pokój 15)       

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE

POKL

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSHE


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęliśmy realizację  projektu
„PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ -  nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSHE”

W trakcie dwuletniego projektu realizowanego  w ramach PO KL, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  

  • * doposażymy pracownie zawodowe w profesjonalne urządzenia i środki wykorzystywane w pracy technika hotelarstwa

  • * zakupimy nowoczesny sprzęt komputerowy i  oprogramowanie użytkowe  o wartości  150 000 zł

  • * nasi uczniowie  wezmą udział między innymi w:

- odpłatnych stażach zawodowych w renomowanych hotelach
- branżowych wyjazdach edukacyjnych
- bezpłatnych szkoleniach  KELNER/BARMAN, BARISTA/SOMMELIER, ETYKIETA W HOTELU  i OBSŁUGA KAS FISKALYCH
- zajęciach dodatkowych w ramach e- EDUKACJI
- kursach  języka obcego branżowego  
- konkursach zawodowych
- programie doradztwa zawodowo-edukacyjnego MOJA KARIERA
- zajęciach edukacyjnych i prelekcjach prowadzonych przez ekspertów z dziedziny hotelarstwa, gastronomii i turystyki

Projekt umożliwi:

  • * Wyposażenie ZSHE w nowoczesne środki dydaktyczne i urządzenia specjalistyczne stosowane w zawodzie Technik Hotelarstwa 

  • * Wzmocnienie  umiejętności wyboru  drogi edukacyjno - zawodowej  i zmotywowanie do konsekwentnego realizowania zaplanowanej ścieżki rozwoju

  • * Wzmocnienie  praktycznego wymiaru kształcenia przez stałą współpracę z pracodawcami i instytucjami branżowymi i uczenie się poprzez działanie
  • * Wyposażenie   uczniów w kompetencje kluczowe i szczegółowe umiejętności zawodowe potwierdzone certyfikatami, zwiększające mobilność zawodową i siłę przetargową przy poszukiwaniu pracy

 

PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.