EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych 2019/2020

 

W roku szkolnym 2019/2020

zapraszamy na bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

w zakresie prowadzenia rachunkowości

 

Lp.

Nazwa kursu

Przedmioty

Kwalifikacja składa się na zawód:
technik ekonomista

 2.

Prowadzenie rachunkowości


(kwalifikacja AU.36)

Formularz zgłoszeniowy

Zasady i terminy rekrutacji

1.Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

2.Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji

3.Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Kurs będzie realizowany w formie zaocznej – co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Formularz zgłoszeniowy

Zasady i terminy rekrutacji