EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY ZAWÓD                Technik ekonomista              Technik handlowiec             Technik hotelarstwa

Linia ZHSE

Menu Główne

Technik Handlowiec

Technik Handlowiec

    Dlaczego technik handlowiec?    

W trakcie 5-letniej edukacji na przedmiotach ogólnych przygotowujesz się do zdania matury, zaś dzięki treściom realizowanym na przedmiotach zawodowych i praktykach  zdobywasz dwie kwalifikacje:

 1. HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.
 2. HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

Po ukończeniu szkoły dają one tytuł technika handlowca. Zdobycie ich uwarunkowane jest zdaniem egzaminów zawodowych z tych kwalifikacji.

    Praktycznie!    

Realizując program praktyk współpracujemy z największymi sieciami handlowymi w naszym województwie. Zapewniamy zdobycie doświadczenia zawodowego już na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Aktualnie młodzież odbywa praktyki w następujących firmach: Homebroker, Audi, BMW, Skoda, Sklepy Leroy Merlin przy ul. Hetmańskiej i Produkcyjnej, Hipermarket B1, Selgross, Kaja Sport.

    Co możesz po handlowcu?    

Kończąc naukę w zawodzie technik handlowiec jesteś przygotowany
aby kontynuować edukację na uczelni wyższej. Możesz pracować w zespołach handlowo-marketingowych oraz instytucjach kontroli handlowej, np. Urzędzie Ochrony Konkurencji
i Konsumenta. Możesz również prowadzić własną firmę, w której zatrudnisz pracowników

lub sam będziesz wykonywać wszystkie czynności - od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych firmy.

     Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

     1) zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:

 • a) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • b) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

    2) w zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych:

 • a) planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
 • b) organizowania i prowadzenia działań handlowych,
 • c) aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

 

    Możesz więcej!    

Po ukończeniu szkoły uczestnicząc w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w ramach kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa. Nie musisz więc uczęszczać do szkoły aby uzyskać drugi zawód!

Handlowcy zwiększają ecokompetencje

W ramach Laboratorium EcoKompetencji BOF uczniowie klas 1j i 2d technika handlowca w dniach 15 marca, 5 kwietnia 2023 roku zwiększali swoją wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii. Uczniowie odwiedzili Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, Zespół Szkół Rolniczych oraz Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku, gdzie zapoznali się z tematyką dotyczącą inteligentnych instalacji elektrycznych - automatyką budynku w poprawie efektywności energetycznej  z  wykorzystaniem dronów w rolnictwie precyzyjnym. 

Pan Roman Matlag w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej przedstawił młodzieży zasady działania inteligentnej elektryczności, korzyści wynikające z jej zastosowania. Umożliwił przetestowanie inteligentnych włączników i alarmów, a także przeprowadził warsztaty z  programowania systemu inteligentnego zarządzania urządzeniami elektrycznymi.

Pan Hubert Moniuszko w Zespole Szkół Rolniczych zaprezentował sprzęt wykorzystywany do uprawy pól. Kulminacyjną częścią spotkania było szkolenie na temat dronów wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym.  Instruktor zapoznał zebranych z możliwościami tych urządzeń, udzielił instruktażu obsługi. Podkreślił wielostronne zastosowanie dronów w rolnictwie, leśnictwie, ochronie środowiska i budownictwie.

Pan Tomasz Rolak w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych  omówił zastosowanie urządzeń inteligentnego sterowania ogrzewaniem i innymi elementami budynku, np. roletami zewnętrznymi. Pokazał w jaki sposób można zachować komfort cieplny przy jak najniższym zużyciu energii.

Z pewnością można stwierdzić, że po zrealizowanych warsztatach zdecydowanie wzrosła świadomość uczniów na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii, inteligentnego zarządzania elektrycznością, wykorzystania technologii do prac w wielu obszarach.

Handlowcy – świadomi sprzedawcy i konsumenci

Wrpk ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Konsumenta uczniowie w zawodzie technik handlowiec na lekcjach w dniu 20 marca podnosili swoją wiedzę i umiejętności zawodowe z  zakresu praw konsumenta.

Uczniowie klasy 3d utrwalili wiedzę z zakresu rękojmi, gwarancji, procedur składania i rozpatrywania reklamacji, zaś uczniowie klasy 2d zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez Rzecznika Praw Konsumentów. W ramach zajęć planowali również ścieżkę kariery zawodowej prowadzącej w efekcie końcowym do  sprawowania funkcji Rzecznika Praw Konsumentów.

Katarzyna Osiekowicz

Energia odnawialna tematem szkoleń w ZSHE

Ekologia i energia to słowo słyszane coraz częściej.  Dbanie o środowisko naturalne, ekonomiczne zarządzanie zasobami i energią zyskują na znaczeniu. Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię i wzrost jej cen, przyczyniają się do rozpowszechnienia produktów OZE. Zagadnienia związane z prowadzeniem działalności finansowej firmy produkującej energię elektryczną ze źródeł energii odnawialnej były tematyką szkolenia, którego uczestnikami były nauczycieli naszej szkoły – Anna Danilczuk, Joanna Mądra i  Katarzyna Osiekowicz. Panie 9 i 10 listopada 2022 roku poszerzały swoją wiedzę z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Zapoznały się z wymogami prawnymi związanymi z zakładaniem farm fotowoltaicznych, warunkami i możliwościami uzyskania dofinansowania, czy fazą zwrotu inwestycji. Pozyskane informacje zwiększyły wiedzę z  zakresu zarządzania energią i z pewnością efektywnie zostaną wykorzystane w przyszłości.

Anna Danilczuk, Joanna Mądra, Katarzyna Osiekowicz 

Handlowcy poszerzają wiedzę z zakresu efektywności gospodarowania energią i zasobami

W dniach 28 października i 8 listopada 2022 roku uczniowie klasy 2d i 3d technika handlowca uczestniczyli w jednodniowych zajęciach teoretycznych i praktycznych dla młodzieży szkół zawodowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na Politechnice Białostockiej. Spotkanie dotyczyło efektywności gospodarowania energią i zasobami.  

Pan dr inż. Zbigniew Sołjan omówił Wpływ energetyki na środowisko i opłacalność odnawialnych źródeł energii. Dzięki pozyskanym informacjom młodzież poszerzyła wiedzę z zakresu konwencjonalnych źródeł energii. Dowiedziała się, w jaki sposób wykorzystywane są w Polsce złoża węgla kamiennego, brunatnego, gazu ziemnego, czy ropy naftowej oraz jaki jest ich wpływ na środowisko naturalne.

Podczas wykładu realizowanego przez pana mgr inż. Damiana Tynieckiego przybliżone zostały technologie OZE wykorzystywane w  gospodarstwach domowych. Młodzież poznała zasady wykorzystywania energii wiatru, promieniowania słonecznego, energii aerotermalnej, geotermalnej, hydrotermalnej, hydroenergii, energii fal, prądów i pływów morskich, czy też energii otrzymywanej z  biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz biopłynów.

Podczas zajęć praktycznych zapoznała się z warunkami montowania palneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, czy pomp ciepła. Sprawdziła zasady działania kamer termowizyjnych i  poznała ich zastosowanie. Poznała zasady inteligentnego zrządzania energią energetyczną w  budynkach. Przy omawianiu wyżej wspomnianej tematyki nie zabrakowało również informacji o  cenach i ogólnych kosztach, jakie należy na wstępie ponieść, aby w dalszej perspektywie ograniczyć wydatki.

15 marca - Międzynarodowy Dzień Konsumenta

Międzynarodowy Dzień Konsumenta


Międzynarodowy Dzień Konsumenta obchodzony jest w Polsce 15 marca od 2000 roku. W ramach tak ważnego dnia uczniowie technika handlowca uczestniczyli w zajęciach podczas, których zapoznali się z podstawowymi prawami jakie im przysługują. Poznali również zobowiązania handlowców w zakresie obsługi klientów.

 Jak mówił prezydent Stanów Zjednoczonych John F. Kennedy: „Konsumenci to my wszyscy”. Z tego chociażby powodu powinniśmy znać swoje prawa. Do podstawowych można zaliczyć:

 • prawo do bezpieczeństwa i zdrowia,
 • prawo do ekonomicznych interesów konsumenta,
 • prawo do szkody wyrządzonej,
 • prawo do edukacji i informacji.

Konsumencie pamiętaj!

 1. W przypadku zakupu towaru z wadą możesz żądać od sprzedawcy:
 • naprawy,
 • wymiany,
 • obniżenia ceny,
 • odstąpienia od umowy.
 1. Podczas reklamacji możesz skorzystać z gwarancji lub rękojmi.

Jeśli chcesz podnieść swoją świadomość na temat praw konsumenta zajrzyj na stronę https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/. Znajdziesz tam poradniki, formularze oraz filmy edukacyjne.

Katarzyna Osiekowicz, Katarzyna Palenceusz

Sprzedaż przez osobowość

 Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych przygotowuje swoich uczniów do wejścia na rynek pracy wykorzystując różne metody nauczania. Handlowcy poszerzają swoją wiedzę na zajęciach teoretycznych i praktycznych, ale także podczas spotkań ze specjalistami. Poznają metody pracy z klientem, sposoby jego pozyskania, rozszerzają wiedzę z zakresu marketingu, rachunkowości. Podczas spotkania z Panem Lechosławem Chaleckim – trenerem biznesu i współwłaścicielem Szkoły Inspiracji uczniowie klasy 1D i 2D technika handlowca dowiadywali się jak można prowadzić sprzedaż produktów lub usług wykorzystując swoją osobowość. Mogli również się sprawdzić podczas ćwiczeń przygotowanych przez prowadzącego. Poznali sposób nawiązywania kontaktu z klientem, sposoby prawidłowego prowadzenia rozmowy sprzedażowej i utrzymywania kontaktu z klientem. Z pewnością zdobyta podczas spotkania wiedza pomoże zarówno na zajęciach, jak i w przyszłej karierze handlowca.

Reklama, sztuka czy kicz?

Jak ważną rolę w działalności handlowej odgrywa reklama wszyscy doskonale wiedzą. Wspiera sprzedaż, zapoznaje odbiorców z firmą, marką, czy samym produktem. Młodzi handlowcy z klasy IID w ramach konkursu podjęli próbę udowodnienia, czy reklama jest sztuką, czy kiczem. Nie było to łatwe zadanie, gdyż otacza nas z każdej strony wiele gatunków reklam, z przeróżnymi przekazami. Są takie, które irytują, ale i te, w których wykorzystuje się różne środki językowe, formy graficzne, animacje, czy muzykę przyciągającą uwagę.

Najlepszą prezentację przygotowała Justyna Cimoch. Za pomocą wyszukanych przekazów reklamowych, grafiki pokazała oba oblicza reklamy, te które można uznać za dzieło sztuki, jak i te, które nie przyciągają uwagi klienta. Według zwyciężczyni: „reklama jest sztuką, ponieważ trzeba wiele wysiłku, trudu, pomysłu, kreatywności i pieniędzy aby stworzyć coś dobrego co udaje się nielicznym. Reklamy kiczowate trafiają się i są to komunikaty zrobione z przepychem, bez przemyślanego planu lub ze złym doborem odpowiednich narzędzi. Dobra reklama, to duży sukces dla danej firmy, lepsze pozyskanie klientów, możliwość rozwoju, możliwość dotarcia do szerokiego grona, zyski, możliwość przedstawienia oferty itd.”.

Świadom praw i obowiązków

22 listopada 2018 r.  uczniowie klasy pierwszej technika handlowca spotkali się  w ramach przedmiotu przedsiębiorca w handlu z doradcą zawodowym Panią Anetą Nartowicz w celu bliższego poznania zakresu praw i obowiązków, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym w różnych firmach, na różnych umowach. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jak nawiązać i rozwiązać stosunek pracy, na jakich zasadach mogą podjąć zatrudnienie lub w przyszłości sami zatrudniać pracowników. Poszerzyli swoją wiedzę z zakresu przysługujących im praw i obowiązków wynikających z podjęcia pracy na podstawie umowy o pracę, umowy mianowania, wyboru, o dzieło, czy zlecenia. Podczas zajęć mogli także rozwiać swoje wątpliwości z zakresu prawa pracy, zadając pytania i uzyskując jednocześnie wyczerpujące odpowiedzi.

Dziękujemy Panie Anecie Nartowicz za podzielenie się wiedzą.

Handlowcy szkolą się z marketingu interakcyjnego

Jak wielka rolę odgrywa marketing w działalności handlowej nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Rozumieją to również nasi młodzi handlowcy. Swoje umiejętności zwiększają na zajęciach z przedmiotów z zawodowych, ale także się uczą od specjalistów. W dniu  7 listopada uczniowie klasy II D spotkali się z Panią Jolantą Ambrożewicz – mentorem marketingu interakcyjnego, freelancerem z wieloletnim doświadczeniem w branży  e-commerce, kreatywnej oraz kontent marketingu i copywritingu.

 Trenerka przedstawiła młodzieży sposoby pozyskiwania klientów, meotdy budowania relacji z konsumentami, omówiła metody sprzedaży produktów i usług. Przeprowadziła również warsztaty z kreatywnej sprzedaży niekonwencjonalnych produktów. Uczniowie zmagali się z wyzwaniem - jak najlepszej sprzedaży: worka bez dna, różowych okularów, złotej rączki, czy eliksiru prawdy. Szukali nowych rozwiązań, zastosowań, korzyści jakie mógłby otrzymać klient. Trenerka zachęcała również młodzież do poznawania swojej osoby, a także do po pogłębiania wiedzy niezbędnej w pracy z klientem, propagując hasło: „Poznaj. Polub i rozwijaj siebie.+ Czytaj coś spoza lektur”.

Opracowała: Katarzyna Osiekowicz

Drugie życie produktu

Jak ważna jest ochrona środowiska, uczniom technika handlowca nie trzeba tłumaczyć. Doskonale wiedzą, że prowadzenie działalności handlowej wymaga także dbania o przyrodę. Przedsiębiorcy prowadząc działalność handlową zobowiązani są do prowadzenia racjonalnej gospodarki opakowaniami i dbania o środowisko. Czynią to poprzez segregowanie opakowań, montowanie urządzeń i żarówek energooszczędnych, paneli fotowoltaicznych.

Czytaj więcej: Drugie życie produktu

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.