EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Działalność Samorządu Uczniowskiego

Nagroda za frekwencję tzw. niepytajka

Nagroda za frekwencję tzw. niepytajka

Masz 100% frekwencję w jednym miesiącu?
W następnym wybierasz dzień, w którym będziesz zwolniony z niezapowiedzianych odpowiedzi i prac pisemnych!

Wychowawca dokonuje adnotacji w dzienniku lekcyjnym przy nazwisku ucznia: nagroda za frekwencję.

Zarząd SU

Przewodnicząca

Gabriela Glińska kl. IIc

Wiceprzewodniczący

Błażej Rynkiewicz kl. IVb

Członkowie zarządu

Zuzanna Nawarenko kl. Ic

Patryk Kaszewski kl. Id

Małgorzata Gieniusz kl. IIId.

Oksana Charkiewicz kl. IIId

Sebastian Roszkowski kl. IVb