EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Terminy postępowania rekrutacyjnego do internatu

 

ZASADY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych

im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

ul. Bema 103

na rok szkolny 2024/2025

 

 1. ZASADY REKRUTACJI

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
  im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku ul. Bema 103 na rok szkolny 2024/2025 przeprowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego będzie możliwe po wpisaniu adresu:

http://bialystok.nullo.pl

 • Na ww. stronie zamieszczone są informacje na temat rekrutacji.
 • Należy zapoznać się z dokumentem: ZASADY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH OPIEKĘ I WYCHOWANIE UCZNIOM W OKRESIE POBIERANIA NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2024/2025
 • Przy pomocy serwisu internetowego można wypełnić wniosek o przyjęcie do placówki oraz zapoznać się z kryteriami i zasadami rekrutacji.
 • Kandydat ma możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o przyjęcie do internatu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie potwierdzonych przez kandydata kryteriów w terminie od 1 czerwca 2024r. do 28 czerwca 2024r. do godz. 15.00.
 1. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie.
 • Formularz wniosku dostępny jest w internacie oraz w szkole, przy której funkcjonuje internat.

 

Kandydat wypełniając wniosek może wybrać maksymalnie 3 placówki.

Placówki najlepiej ułożyć wg preferencji uwzględniając poziom zainteresowania daną placówką.

Placówka wskazana na pierwszej pozycji nazywana jest placówką pierwszego wyboru.

 

W terminie określonym w harmonogramie rekrutacji kandydaci składają w placówce pierwszego wyboru następujące  dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie do internatu;

b) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w pkt. 4 (Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania prowadzonych przez miasto Białystok na rok szkolny 2024/2025),

c) zaświadczenie o przyjęciu do szkoły.

 

3. Dopuszczalne formy składania wniosku:

 1. wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów (skanów w postaci PDF) drogą mailową na adres:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki;
 3. c) potwierdzenie wniosku w systemie profilem zaufanym. W takim przypadku nie jest konieczne składanie go w formie papierowej.

 

 1. Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie:
 • szkół prowadzonych przez Miasto Białystok;
 • szkoły, przy której funkcjonuje internat;
 • klas sportowych i mistrzostwa sportowego prowadzonych przez Miasto Białystok.

W przypadku wolnych miejsc - do internatu mogą być przyjęci uczniowie innych szkół, którym przyznaje się miejsce w internacie tylko na dany rok szkolny;

 

2. ZASADY KONTYNUOWANIA ZAMIESZKANIA

 w roku szkolnym 2024/2025

 

Informacje dotyczące kontynuowania pobytu w placówce zamieszczone są w dokumencie: Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania prowadzonych przez miasto Białystok na rok szkolny 2024/2025.

Warunkiem kontynuowania pobytu w placówce jest:

 • Złożenie przez rodziców wychowanka lub wychowanka pełnoletniego Deklaracji o kontynuowania pobytu w internacie w roku szkolnym 2024/2025 w terminie
  od 23 maja 2024 do 31 maja 2024r.
 • Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.
 • Do kontynuacji zamieszkania upoważniona jest osoba, która w okresie składania deklaracji jest wychowankiem internatu lub mieszkała w placówce do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2024/2025.
 • Uczniowie z innych szkół, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym i nadal są zainteresowani kontynuacją pobytu - proszeni są o złożenie Wniosku z załącznikami. Muszą wziąć udział ponownie w rekrutacji, która w ich przypadku odbywa się na dany rok szkolny.

 

3. HARMONOGRAM REKRUTACJI

I etap postępowania rekrutacyjnego

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów - od 01.06.2024r. do 28.06.2024 r. do godz. 15.00.
 2. Złożenie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły – od 23.07.2024r.
  do 25.07.2024r. do godz. 15.00.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki
  -
  do 12.07.2024r.
 4. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -  07.2024r. do godz. 12.00.
 5. Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego  - od 30.07.2024r. - 31.07.2024r. 
 6. Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 08.2024r. do godz. 12.00.

 

II etap postępowania rekrutacyjnego – rekrutacja uzupełniająca

(w przypadku wolnych miejsc)

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do internatu - od 02.08.2024r.   do 05.08.2024r. do godz. 15.00.
 2. Złożenie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły – od 13.08.2024r.
  do 14.08.2024r. do godz. 15.00.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki
  -
  do 19.08.2024r.
 4. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -  08.2024r. do godz. 12.00.
 5. Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego od 06.08.2024r. do 22.08.2024r.
 6. Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 08.2024r. do godz. 12.00.

 

Listy o których mowa w pkt. 4 i 6 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przy wejściu do internatu.

Wyniki rekrutacji można sprawdzić poprzez:

 • stronę internetową szkoły;
 • system NULLO po zalogowaniu się na konto kandydata;
 • pocztą elektroniczną, jeżeli we wniosku został wpisany e-mail.

Kandydat ubiegający się o miejsce w internacie  powinien w czasie rekrutacji:

 • Złożyć Wniosek o przyjęcie do internatu i dokumenty potwierdzające spełnianie;
 • Złożyć zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do szkoły;
 • Złożyć potwierdzenie woli zamieszkania w placówce.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do bursy szkolnej

i internatów na rok szkolny 2024/2025

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin złożenia deklaracji
(na 7 dni
przed rekrutacją)

Termin
w postępowaniu zasadniczym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji kontynuowania pobytu
w bursie/internacie w roku szkolnym 2024/2025

od 23.05.2024 r. do 31.05.2024 r.

----------------

---------------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

------------

od 1.06.2024 r.
do 28.06.2024 r.
do godz. 15.00

od 2.08.2024 r.
do 5.08.2024 r.
do godz. 15.00

3.

Złożenie przez kandydata zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły

------------

od 23.07.2024 r.
do 25.07.2024 r.
do godz. 15.00

od 13.08.2024 r.
do 14.08.2024 r.
do godz. 15.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa
w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

------------

do 12.07.2024 r.

do 19.08.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

----------

29.07.2024 r.
do godz. 12.00

20.08.2024 r.
do godz. 12.00

6.

Potwierdzenie woli zamieszkania
w placówce przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego

----------

 od 30.07.2024 r. do 31.07.2024 r.

od 20.08.2024 r.
 do 22.08.2024 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

----------

1.08.2024 r.
do godz. 12.00

23.08.2024 r.
do godz. 12.00

 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.