EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Terminy postępowania rekrutacyjnego do internatu

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do bursy szkolnej

i internatów na rok szkolny 2024/2025

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin złożenia deklaracji
(na 7 dni
przed rekrutacją)

Termin
w postępowaniu zasadniczym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji kontynuowania pobytu
w bursie/internacie w roku szkolnym 2024/2025

od 23.05.2024 r. do 31.05.2024 r.

----------------

---------------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

------------

od 1.06.2024 r.
do 28.06.2024 r.
do godz. 15.00

od 2.08.2024 r.
do 5.08.2024 r.
do godz. 15.00

3.

Złożenie przez kandydata zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły

------------

od 23.07.2024 r.
do 25.07.2024 r.
do godz. 15.00

od 13.08.2024 r.
do 14.08.2024 r.
do godz. 15.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa
w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

------------

do 12.07.2024 r.

do 19.08.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

----------

29.07.2024 r.
do godz. 12.00

20.08.2024 r.
do godz. 12.00

6.

Potwierdzenie woli zamieszkania
w placówce przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego

----------

 od 30.07.2024 r. do 31.07.2024 r.

od 20.08.2024 r.
 do 22.08.2024 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

----------

1.08.2024 r.
do godz. 12.00

23.08.2024 r.
do godz. 12.00

 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.