EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Internat - oferta

ZAPRASZAMY

DO INTERNATU   ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH

im. M. KOPERNIKA

w  BIAŁYMSTOKU

 Zapewniamy:

 • Całodobową profesjonalną opiekę pedagogiczną przez 7 dni w tygodniu
 • Zakwaterowanie w wyremontowanych pokojach 4 osobowych
 • Bardzo dobre warunki socjalno-bytowe
 • Dobre warunki do nauki i odpoczynku
 • Smaczne, zdrowe i tanie całodzienne wyżywienie,
 • Konkurencyjna w mieście opłata za wyżywienie,
 • Możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień
 • Uczestnictwo w wolontariacie, kulturze i sporcie
 • Rozwijanie samorządności i samodzielności
 • Nieodpłatny dostęp do internetu bezprzewodowego
 • Ciepła, domowa atmosfera na co dzień

Nad bezpieczeństwem czuwa wykwalifikowana i przyjazna kadra wychowawcza służąca pomocą i wsparciem przez 24 godziny na dobę!

Kadra wychowawcza:

Ewa Górska – kierownik

Elżbieta Błaszczyk

Paulina Borys

Barbara Choińska

Ewa Kosińska

Aneta Krasińska

Mariola Krawczyk – Janowik

Alina Palczewska

Bożena Sarosiek

Aneta Żebrowska

 

Aby rozwijać uzdolnienia naszych wychowanków zachęcamy wszystkich do czynnego uczestnictwa w działaniach pracowni tematycznych:

 • Pracownia Promocji Zdrowia i Rekreacji
 • Pracownia Aktywności Społecznej i Obywatelskiej
 • Pracownia Rozwoju Osobowego
 • Pracownia Działań Artystycznych i Kulturalnych
 • Pracownia Multimedialna