EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022
europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY ZAWÓD                Technik ekonomista              Technik handlowiec             Technik hotelarstwa

Linia ZHSE

Menu Główne

Zasady przyznawania punktów

Kryteria brane pod uwagę w rekrutacji:

Egzamin ósmoklasisty

 • wynik procentowy z języka polskiego
 • wynik procentowy z matematyki
 • wynik procentowy z języka obcego nowożytnego

Przedmioty punktowane - oceny otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych przedmiotów będą przeliczane na punkty rekrutacyjne

 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: największa wartość spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski
 • Czwarty punktowany przedmiot: druga największa wartość spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

Szczególne osiągnięcia ucznia

 • Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie - maksymalnie 18 pkt, w tym:
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy (innych niż wymienione powyżej) artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym
 • krajowym
 • wojewódzkim
 • powiatowym

Osiągnięcia w aktywności

 • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów

 • Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzki

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.