EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Młodzieżowa Rada Internatu

MŁODZIEŻOWA RADA INTERNATU

W Internacie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych  w Białymstoku działa Samorząd Wychowanków, który reprezentuje Młodzieżowa Rada Internatu.

Młodzieżowa Rada Internatu jest organem przedstawicielskim społeczności wychowanków, powołanym w celu reprezentowania interesów młodzieży, współorganizowania działań oraz współdziałania z Kierownikiem Internatu i Radą Wychowawczą.

Zarząd Młodzieżowej Rady Internatu:

Przewodnicząca- Gabriela Glińska
Zastępcy przewodniczącej: Daria Kosińska i Małgorzata Gieniusz 
Sekretarze: Sylwia Uściniak i Emilia Filipczuk 

Członkowie: Magdalena Dębowska, Kamila Wołoszyn, Klaudia Nikołajuk, Partycja Sniecińska, Adam Krasowski, Sebastian Przyborowski, Piotr Szewczul, Mateusz Szuflicki, Szymon Radziszewski, Damian Osiecki, Daniel Ryżko, Paweł Gąsowski, Jakub Dudziński.

Funkcję opiekuna MRI pełni Pani Bożena Sarosiek.