EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Edukacja dla godności

„EDUKACJA DLA GODNOŚCI” to międzynarodowy projekt edukacyjny Amnesty International realizowany w partnerstwie z krajami Europy /Włochy, Słowenia, Wielka Brytania, Dania/ i Globalnego Południa /RPA, Sierra Leone, Kenia, Burkina Faso/. 133 SG AI  zaproszona do projektu realizowała go w minionym roku szkolnym.

2 grudnia 2012r. w siedzibie AI w W-wie odbył się warsztat ewaluacyjny projektu „ Edukacja dla Godności” prowadzony przez ewaluatora z Komisji Europejskiej p.Alasdhaira Collinsa. Wśród zaproszonych gości byli: Melody Ross /Sekretariat Międzynarodowy AI w Londynie/, A.  Kuczak, M.  Król /Stow. AI Polska/, A.  Rozkosz, K. Pawlik, M. Markiewicz /trenerki AI/ i Lucyna Rojecka- opiekunka 133 SG AI.

Z uznaniem przyjęto informacje dot.m.in. wzrostu świadomości i zrozumienia w temacie związku między prawami człowieka a ubóstwem, w temacie praw człowieka i ubóstwa na świecie i w najbliższym otoczeniu u członków Szkolnej Grupy AI  i we mnie. Z przyjemnością podzieliłam się doświadczeniem w testowaniu nowej metody prowadzenia warsztatów- facylitacji, zmianami  w sposobie pracy/myślenia – u siebie i młodzieży z którą pracuję.

L. Rojecka/op.133 SG AI

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.