„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Konferencja

24 maja 2012 r. w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika odbyła się konferencja podsumowująca cykl zajęć realizowanych w projekcie "Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy". Podczas konferencji głos zabrały: Koordynator projektu Pani Barbara Gołubowska, Asystent koordynatora ds. merytorycznych Pani Beata Wiśniewska-Lewoc, Asystent koordynatora ds. organizacyjnych Pani Katarzyna Wieliczko.Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Miejskiego Departamentu Edukacji w osobie pani Agnieszki Kasprzak, Kuratorium Oświaty w osobie Pani Wizytator Elżbiety Kamińskiej. Gościliśmy Panią Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli  Krystynę Grabowską oraz Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego Marię Jolantę Ambrożej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele ośmiu szkół zaproszonych do współpracy, w których w kolejnym etapie projektu będzie realizowane testowanie produktu finalnego - metodologii nauczania przedmiotów ścisłych i podstaw przedsiębiorczości.