„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Roboty wsparciem przedsiębiorczości

W ramach zadania 24 – Spotkania z pracodawcami „Nowoczesna technika i przedsiębiorczość podstawą dynamicznego rozwoju” dnia 18 maja 2012 r. prelekcję pt. „Roboty wsparciem przedsiębiorczości” wygłosiła pani Justyna Tołstoj-Sienkiewicz - adiunkt ze stopniem doktora katedry automatyki i robotyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Pani dr przedstawiła zastosowanie robotów  w praktykach wspomagających przedsiębiorców w tworzeniu nowych ich zastosowań. Uczniów uczestniczących w prelekcji pozytywnie zaskoczyła mnogość płaszczyzn wykorzystania robotów i przedstawione rodzaje ich zastosowań. Duże zainteresowanie wzbudziły zaprezentowane przykłady robotów. Prelekcja rozszerzyła i usystematyzowała wiedzę uczniów na ten temat.