EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Wspomnienia opiekuna olimpiady ekonomicznej mgr Tatiany Wawulskiej

Ze wspomnień dydaktycznego opiekuna olimpiady mgr Tatiany Wawulskiej-Ławreszuk

 

Jak to się stało, że zostałam szkolnym opiekunem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych?

W roku 1989 – kiedy to nasza uczennica Alina Kaniecka – obecnie asystent  na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku – została laureatką drugiej edycji OWE zajmując IV miejsce w kraju – zapytana przez ówczesnego dyrektora panią mgr Krystynę Brzozowską -  „Kto z nauczycieli przyczynił się najbardziej do jej sukcesu” – odpowiedź brzmiała.

I... tak się zaczęło  W roku bieżącym jest to już XIV edycja OWE. Praca
z olimpijczykami jest pracą permanentną i składa się z kilku etapów:

-         wyszukiwanie spośród młodzieży osób zainteresowanych wiedzą ekonomiczną
i chętnych do jej pogłębiania;

-         własna edukacja, śledzenie aktualnej i wciąż zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i wyszukiwanie literatury stosownie do hasła olimpiady w danym roku;

-         przygotowanie i zgłoszenie uczestników do zawodów szkolnych (pierwsza dekada listopada);

-         przygotowanie uczestników do zawodów okręgowych – początek stycznia;

-         nawiązywanie kontaktów z firmami i uczelniami, wyszukiwanie sponsorów, organizowanie nagród najlepszym uczestnikom olimpiady;

-         udział w zawodach centralnych przeprowadzanych rokrocznie w Jachrance k/Warszawy. Marzec.

-         Zamknięcie dorocznej olimpiady połączone z wręczeniem nagród laureatom, finalistom OWE i ich opiekunom.

Zakończenie olimpiady regionalnej organizuje Komitet Okręgowy OWE i odbywa się
w tut. Zespole Szkół w miesiącu kwietniu.

Praca z olimpijczykami jest bardzo absorbująca, ale jakże interesująca. Jest to najczęściej grupa młodzieży bardzo pracowitej, zaangażowanej i chłonnej wiedzy
z chęcią poznawania otaczającej rzeczywistości i praw ekonomicznych.

Zakończenie jednej edycji olimpiady jest początkiem następnej. I tak np. 18-19 marca 2000 r. odbył się trzeci i ostatni etap XIII OWE, której hasłem wiodącym była „Decentralizacja finansów publicznych” oraz  podane zostało i trwają prace nad „Rolą rynku kapitałowego  w gospodarce polskiej” hasłem XIV OWE.

Dzięki przychylności Dyrekcji i kierownictwa czytelni mamy pełne zaopatrzenie w dostępną literaturę fachową i prasę. Biblioteczka olimpijska została wzbogacona przez dwie pozycje opracowane przez szkolnego opiekuna OWE, niezbędne do przygotowania się do zawodów olimpijskich:

-         Jak zostać laureatem OWE?

-         Decentralizacja finansów publicznych.

Zdobytą wiedzę teoretyczną w tutejszej szkole uczestnicy olimpiad mają możliwość skonfrontować i pogłębiać na zajęciach w białostockich wyższych uczelniach:

-         Uniwersytecie w Białymstoku

-         Wyższej Szkole Ekonomicznej

-         Wyższej Szkole Administracji Publicznej

-         Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania.

 

Olimpiada ekonomiczna w szkole

Olimpiada  ekonomiczna jest jedną z najmłodszych olimpiad a jednocześnie najbardziej masową przeprowadzaną pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Do OWE przystępuje rokrocznie około 12,5 tys. uczniów szkół średnich i policealnych. Uczestnicy olimpiady walczą o zwolnienie z egzaminów 
z przygotowania zawodowego, przyjęcie  na wyższe uczelnie bez egzaminów i bardzo atrakcyjne nagrody.

Konkurencja jest bardzo duża,  jako że po laury sięga zaledwie 0,8 % uczniów startujących. To właśnie w tym małym ułamku procenta co roku znajdują się uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych. Jak z załączonego wykazu wynika wśród 100 najlepszych ekonomistów w kraju znalazło się 18 naszych uczniów a wśród trzydziestu laureatów – sześciu uczniów w tym Grzegorz Maliszewski w X OWE uzyskał I miejsce w kraju.

Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i zajmowane miejsca.

Rok szkolny

Nr OWE

Imię i nazwisko laureata

Imię i nazwisko finalisty

1988/89

II OWE

Alina Kaniecka

-

1989/90

III OWE

-

Iwona Zabielska

1991/92

V OWE

Anna Dolińska

-

1992/93

VI OWE

Dorota Sawicka

Iwona Piekunko

Iwona Korsak

1993/94

VII OWE

-

Zofia Bujnowska

1994/95

VIII OWE

-

Marta Wysocka

Andrzej Topczewski

1995/96

IX OWE

Grzegorz Maliszewski

VII miejsce w kraju

 

1996/97

X OWE

Grzegorz Maliszewszki

I miejsce w kraju

 

1997/98

XI OWE

Magda Szypulska

Beata Łupińska

Anna Panasewicz

1998/99

XII OWE

Artur Antoniuk

Krzysztof Drozdowski

Marcin Popiołek

1990/2000

XIII OWE

-

Jarosław Boguszewski

Razem

6 laureatów oraz 12 finalistów oraz Grzegorz Maliszewski po raz drugi

 

 

Olimpiada to nie tylko nerwy, stres i ogromne sukcesy, to coś jeszcze.

To możliwość spotkania bardzo ciekawych ludzi i możliwość uczestniczenia we wspaniałych imprezach.

Najważniejszą imprezą wieńczącą rokrocznie kolejną edycję OWE jest uroczyste podsumowanie – organizowane zawsze w tutejszej szkole przez Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Udział w uroczystości, oprócz  głównych organizatorów: Przewodniczącego KO OWE prof. dr. hab. Henryka Sasinowskiego i sekretarza inż. Heleny Starosta biorą:

-         członkowie Komitetu Okręgowego OWE i jurorzy

-         laureaci i finaliści zawodów okręgowych i centralnych

-         nauczyciele przygotowujący młodzież do olimpiady

-         sponsorzy OWE

-         i gościnnie w roku 1998 pani mgr Jadwiga Trześniowska – sekretarz Komitet Głównego OWE z Warszawy.

 

Zawody Centralne organizowane są w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim
w przepięknie położonym  Ośrodku Szkoleniowym GUS. Tu uczestnicy spędzają dwa marcowe dni w miłej atmosferze na zawodach centralnych.

Mają okazję wysłuchać ciekawych wykładów interesujących ludzi, którzy naprawdę mają wiele do powiedzenia i tak:

-         prof. dr hab. Stanisława Borkowska przewodnicząca KG OWE – autor wielu prac na temat rynku pracy, dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych;

-         prof. dr hab. Leszek Kałkowski przewodniczący jury OWE, przedstawiciel środowiska naukowego krakowskiego; wspaniały znawca problematyki papierów wartościowych;

-         prof. dr hab. Stanisław Raczkowski – to on właśnie współpracował z organizacjami międzynarodowymi i torował szlaki do Unii Europejskiej.

-         laureat I miejsca I OWE mgr Jacek Tomaszewski już na X OWE przedstawiał         perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego

-         dr  Piotr Szeliga prezes Giełdy Papierów Wartościowych; kopalnia wiedzy na temat giełd finansowych; już na V i XII OWE prezentował Rolę Giełdy Papierów Wartościowych w tworzeniu polskiego rynku kapitałowego

-         w roku 2000 mieliśmy  przyjemność i zaszczyt poznać osobiście autora głównej         pozycji literaturowej XIII OWE dr Stanisława Owsiaka prof. Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

-         autor Ekonomii dla Licealistów prof. M. Nasiłowski towarzyszy co roku olimpijczykom i bardzo się cieszy, gdy usłyszy pozytywną opinię o swoim podręczniku.

-         prof. Zdzisław Sadowski prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego reprezentuje środowisko warszawskie i w swoich referatach na odważnie postawione pytanie” „Co przeszkadza w wymianie złotego?” – usiłuje znaleźć odpowiedź wspólnie z młodymi ekonomistami jako, że jest zawsze czas   na dyskusję.

-         Atrakcja i zaszczyt, który spotyka już tylko laureatów OWE w maju – to przyjęcie ich przez wicepremiera aktualnego rządu odpowiedzialnego  za pracę Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów jest to zazwyczaj Minister Finansów i tak z m.in. w roku bieżącym będziemy mieli zaszczyt spotkać już po raz trzeci w Kancelarii Premiera prof. Leszka Balcerowicza.

 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.