„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów

12 marca 2012 r. o godzinie 16.00 w auli Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku odbyła się  konferencja, której tematem przewodnim była współpraca z pracodawcami i ludźmi sukcesu w ramach kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród uczniów. Organizatorami konferencji była Dyrekcja Szkoły oraz Zarząd i osoby realizujące projekt „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, przedstawiciele pracodawców: pani Anna Narel reprezentująca Hotel Podlasie, pani Marta Sosnowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pani Katarzyna Minko z Makro Cash & Carry Polska SA, pani Irena Zajko z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.


Spotkanie to odbyło się w ramach „Tygodnia na Rzecz Kariery”,  w ramach którego młodzież gimnazjalna, rodzice oraz wszyscy zainteresowani rozwojem szkolnictwa zawodowego mogli zapoznać się z osiągnięciami oraz ofertą edukacyjną jaką „Ekonomik” przygotował dla swoich przyszłych uczniów.
Na zakończenie konferencji wszyscy jej uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez „Hotel Podlasie”.