„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Warsztaty dla liderów biznes planów – Białowieża 17-18 grudnia 2011 r.

17 grudnia 2011r. uczniowie klas III a, b, c THE uczestniczyli w szkoleniu dla Liderów Biznesplanów prowadzonym przez p. Łukasza Siemieniuka – dyrektora Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Cykl wykładów i warsztatów pozwolił zdobyć wiedzę i umiejętności, które ułatwią w przyszłości założenie własnej działalności gospodarczej opartej na fachowo przygotowanym biznesplanie, którego podstawy konstrukcji uczestnicy poznali
w trakcie zajęć. Bogaty program szkolenia obejmował również teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Organizatorzy zapewnili również atrakcyjne formy rekreacji i wypoczynku sprzyjające wysiłkowi intelektualnemu. Tak więc uczniowie ZSHE są już tylko o krok od sukcesów w biznesie.