„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Wyższa matematyka :) w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

W dn. 14.12.11 r. grupa uczniów z kl. IVb, IVf, IIb, IId, Ie miała możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez panią mgr Katarzynę Rytelewską „Ciąg arytmetyczny i jego własności”. Było to kolejne spotkanie młodzieży naszej szkoły z pracownikiem wyższej uczelni w ramach projektu „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”.

Dodatkową korzyścią uzyskaną w czasie zajęć była informacja, niezwykle istotna dla maturzystów, dotycząca ugruntowania matematycznej wiedzy i jej samooceny. Otóż na stronie www.wsfiz.edu.pl w zakładce e-Uczeń sukcesywnie będą umieszczane testy z kolejnych działów matematyki. Każdy dział zawiera po 3 arkusze (nr 1 – zadania z podpowiedziami, nr 2 – zadania ze wskazówkami lub bez, nr 3 – zadania bez wskazówek). W chwili obecnej można sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie liczb rzeczywistych i wyrażeń algebraicznych. Do końca lutego na stronie znajdą się testy z 15 działów.