„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zajęcia na UwB

07.12.2011 r. uczniowie klasy IVa i IVb w ramach projektu „Nauki scisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy” uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela akademickiego, dr Ewę Borak na temat: „Czy myślę i wypowiadam się logicznie?”. Ciekawy sposób rozwiązywania zadań sprawił, że czas minął niepostrzeżenie, a uczniowie skonstatowali, że lekcje matematyki prowadzone innowacyjnymi metodami mogą być przystępne, a nawet atrakcyjne!