„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

W gabinecie Prezydenta

23 listopada 2011 r. pani dyrektor Alina Kuptel oraz pani Małgorzata Bielawska wzięły udział w uroczystości otwarcia na Uniwersytecie w Białymstoku gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie.

Gabinet z warszawskiego mieszkania Prezydenta przekazała Bibliotece Uniwersyteckiej Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska, która dokonała przecięcia wstęgi.