„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Prelekcja "Współpraca nauki i przemysłu..."

Dnia 29 listopada 2011r. w auli szkolnej odbyła się prelekcja na temat „Współpraca nauki i przemysłu na przykładzie firmy PLUM” prowadzona przez Pana Macieja Szumskiego.  Był to drugi wykład z cyklu spotkań z pracodawcami – ludźmi sukcesu pod hasłem „Nowoczesna technika i przedsiębiorczość podstawą dynamicznego rozwoju”.

Prezes firmy - Pan Maciej Szumski przedstawił uczniom firmę i profil jej działalności.  Firma „Plum” zajmuje się produkcją zaawansowanej elektroniki przemysłowej i dostarcza nowoczesne rozwiązania do dynamicznie rozwijających się branż: gazownictwa, ogrzewnictwa czy wodociągów. Firma specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych urządzeń pomiarowych i sterujących, które spełniają wszystkie wymagane normy polskie i europejskie. Produkty przedsiębiorstwa umożliwiają bezpieczne i ekonomiczne zarządzanie nośnikami energii w strefach niebezpiecznych (zagrożonych wybuchem), budynkach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych.

Spotkanie było okazją dla uczniów do uzyskania informacji bezpośrednio od pracodawcy na temat jak osiągnąć sukces oraz że należy kształtować podstawy przedsiębiorcze już na etapie szkolnym. Młodzież dowiedziała się również jak dużą rolę w funkcjonowaniu i rozwoju firmy odgrywa wiedza
z nauk ścisłych.