EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Wykaz lektur

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.08.2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 159 poz. 992) na egzaminie maturalnym z języka polskiego od maja 2009 r. obowiązują następujące utwory:

Poziom podstawowy

1. Literatura polska

 • Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
 • Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny (wybór)
 • Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy
 • Daniel Naborowski – wybór wierszy
 • Wacław Potocki – wybór wierszy
 • Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
 • Adam Mickiewicz - Romantyczność
 • Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz
 • Adam Mickiewicz - Dziady cz. III
 • Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod
 • Juliusz Słowacki - Kordian: akt I, akt II, akt III, sc. 5 i 6
 • Zygmunt Krasiński - Nie Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
 • Adam Mickiewicz - wybór wierszy
 • Juliusz Słowacki - wybór wierszy
 • Cyprian Kamil Norwid - wybór wierszy
 • Bolesław Prus - Lalka
 • Eliza Orzeszkowa - Nad Niemnem - fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem
 • Eliza Orzeszkowa - Gloria victis
 • Maria Konopnicka - Mendel Gdański
 • Bolesław Prus - Kamizelka
 • Henryk Sienkiewicz - Potop
 • Kazimierz Przerwa –Tetmajer - wybór wierszy
 • Jan Kasprowicz - wybór wierszy
 • Leopold Staff - wybór wierszy z różnych epok
 • Stanisław Wyspiański - Wesele
 • Władysław Stanisław Reymont - Chłopi (t. I)
 • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni
 • Stefan Żeromski - Przedwiośnie
 • Witold Gombrowicz – Ferdydurke - rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
 • Zofia Nałkowska - Granica
 • Tadeusz Borowski - Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Maria, U nas, w Auschwitzu…, Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
 • Gustaw Herling-Gruziński - Inny świat
 • Bolesław Leśmian - wybór wierszy
 • Julian Tuwim - wybór wierszy
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - wybór wierszy
 • Czesław Miłosz - wybór wierszy
 • Krzysztof Kamil Baczyński - wybór wierszy
 • Tadeusz Różewicz - wybór wierszy
 • Zbigniew Herbert - wybór wierszy
 • Miron Białoszewski - wybór wierszy
 • Wisława Szymborska - wybór wierszy
 • Stanisław Barańczak - wybór wierszy
 • Jan Twardowski - wybór wierszy
 • Sławomir Mrożek - Tango
 • Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem

Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

2. Literatura powszechna

 • Sofokles - Król Edyp
 • Horacy - wybór wierszy
 • William Szekspir - Makbet
 • Molier - Świętoszek
 • Jan Wolfgang Goethe - Cierpienia młodego Wertera
 • Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
 • Joseph Conrad - Jądro Ciemności
 • Albert Camus - Dżuma


Poziom rozszerzony

obejmuje poziom podstawowy oraz:

1. Literatura polska

 • Jan Kochanowski - Treny
 • Juliusz Słowacki - Kordian
 • Witold Gombrowicz - Trans-Atlantyk
 • Maria Kuncewiczowa - Cudzoziemka
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz - Szewcy

2. Literatura powszechna

 • Dante - Boska Komedia - fragmenty Piekła
 • Jan Wolfgang Goethe – Faust - część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)
 • Franz Kafka - Proces
 • Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.