EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Filmoteka

JĘZYK POLSKI

WIDEOTEKA EDUKACYJNA DVD

NR/nr inw

POWTÓRKA Z POLSKIEGO 131

 

1.      Średniowiecze 8`

2.      Renesans 10`

3.      Barok 9`

4.      Oświecenie 11`

5.      Romantyzm 10`

6.      Pozytywizm 10`

7.      Młoda Polska 10`

8.      Współczesność 10`

641

SPOTKANIA Z LITERATURĄ 175

 

1.      …Tyś jest życiem życia… Młodopolska liryka miłosna 29`

2.      Czesław Miłosz – wiara, nadzieja, miłość 25`

3.      Literatura polska XVII w. 24`

4.      Adam Mickiewicz – Ballady i romanse 33`

5.      Juliusz Słowacki – Kordian 35`

6.      Poezja krajowa XIX w. 37`

635

SPOTKANIA Z LITERATURĄ 344

 

1.      Bohater w utworach Adama Mickiewicza 31`

2.      Przeszłość jest nieśmiertelna… Jarosław Marek Rymkiewicz 29`

3.      Mickiewicz, Słowacki, Krasiński 39`

4.      Romantyczna liryka miłosna 37`

5.      …Żyłem z wami cierpiałem… Juliusz Słowacki 38`

636

SPOTKANIA Z LITERATURĄ 647

 

1.      Ballady i romanse – Adam Mickiewicz 34`

2.      Miłości mojej nie przeklinaj. Adam Asnyk 32`

3.      Tyś jest życiem życia, młodopolska liryka miłosna 29`

4.      Liryki Juliusza Słowackiego 29`

5.      Romantyczna liryka miłosna 36`

637

SPOTKANIA Z LITERATURĄ 836

 

1.      Ale iż są różne czasy w roku czyli wieś polska w utworach M. Reja,
J. Kochanowskiego, Sz. Szymonowica 34`

2.      W cieniu czarnoleskiej lipy. Fraszki. Pieśni. Pieśń Świętojańska o Sobótce. Treny 30`

3.      Każdy w bunkrze na swoim cukrze. Miron Białoszewski 29`

4.      Do miłości czyli staropolska liryka miłosna J. Kochanowskiego, J.A. Morsztyna, M. Sępa-Sarzyńskiego, W. Potockiego, F. D. Kniaźnina 29`

638

SPOTKANIA Z LITERATURĄ 852

 

1.      Poeta Oświecenia. Ignacy Krasicki, Monachomachia, Żona modna, Pijaństwo, Bajki 28`

2.      Każdy w bunkrze na swoim cukrze. Miron Białoszewski 29`

3.      Nasze życie chce żyć. Ryszard Krynicki 29`

4.      Jedźmy, nikt nie woła. Adam Mickiewicz 28`

639

SPOTKANIA Z LITERATURĄ 971

 

1.      Egipt Słowackiego 22`

2.      Juliusz Słowacki 40`

3.      Żywot hrabiego Aleksandra Fredry 33`

4.      Adam Mickiewicz – Ballady i romanse 33`

5.      …Jedźmy, nikt nie woła! – Sonety krymskie- Adam Mickiewicz 25`

640

DZIEJE KULTURY POLSKIEJ 563

 

1.      Wiek  XIX – blaski i cienie. Krajobraz po klęsce, szaleństwo, patriotyzm, romantyzm, emigracja, cześć, skandale, praca około społeczeństwa, C.K. Kraków 53`

645

TURTUFFE czyli OBŁUDNIK 736

 

1.      Molier 80`

646

KRZYŚ. K.K. Baczyński. DZIEŃ CZWARTY 224

642

HERBERT 315

643

1.      Obywatel poeta. Zbigniew Herbert 77`

2.      Ogród Barbarzyńcy. Poeta doctus na motywach twórczości Zbigniewa Herberta. Wykorzystano wiersze: Przesłanie, O dwóch mogiłach Pana Cogito, Do Apollina,
Apollo i Marsiasz, Cernunnos, Do Marka Aurelego, Kaligula, Przemiany Liwiusza, Obłok nad Ferrarą 29`

 

Z NASZYCH DZIEJÓW 354

 

1.      Renesans w Polsce 30`

2.      Przemiany w kulturze XV wieku 18`

3.      Kraków gotycki 19`

4.      Barok w Krakowie 12`

5.      Renesans w Krakowie 18`

6.      Wieliczka – żupy solne 12`

 

 

Biblioteka Gazety Wyborczej LEKTURY DVD

Nr inw

CHŁOPI 166`

626

DZIADY 12`

625

FERDYDURKE 89`

627

WESELE 102`

624

 

AUDIOBOOKI

Nr inw

ž   Reymont Władysław Stanisław „Chłopi”

4 CD-MP3 Łączny czas trwania – 41 godzin 49 minut (podzielony na 49 rozdziałów)

631

ž   Goethe Johann Wolfgang „Cierpienia młodego Wertera”

1 CD-MP3 Łączny czas trwania – 5 godzin 23 minuty (podzielony na 6 rozdziałów)

769

ž   Prus Bolesław „Lalka”

3 CD-MP3 Łączny czas trwania – 37 godzin 4 minuty (podzielony na 38 rozdziałów)

629

ž   Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem”

1 CD-MP3 Łączny czas trwania – 24 godziny 40 minut (podzielony na 16 rozdziałów)

630

ž   Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz”

1 CD-MP3 Łączny czas trwania – 11 godzin 24 minuty (podzielony na 13 rozdziałów)

632

ž   Lektury szkolne. Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz”

572

ž   Sienkiewicz Henryk „Potop”

3 CD-MP3 Łączny czas trwania – 55 godzin 26 minut (podzielony na wstęp i 96 rozdziałów)

634

ž   Żeromski Stefan „Przedwiośnie”

1CD-MP3 Łączny czas trwania – 13 godzin 15 minut (podzielony na 14 rozdziałów)

633

ž   Dostojewski Fiodor „Zbrodnia i kara”

2 CD-MP3 Łączny czas trwania – 23 godziny 39 minut (podzielony na 41 rozdziałów)

628

 

 

FILMOTEKA SZKOLNA DVD

 

KINO MYŚLI 1

 

Struktura kryształu 74`

Tango 8`

689

MORALNOŚC KAMERY 2

 

Z punktu widzenia nocnego portiera 16`

Nienormalni75`

690

OBSERWACJE CODZIENNOŚCI 3

 

Cześć Tereska 86`

Rodzina człowiecza 24`

691

KADRY PAMIĘCI 4

 

Jak być kochaną 97`

… Portret własny 20`

692

OBRAZY MAGICZNE 5

 

Historia kina w Popielawach 98`

Oczy urocze 41`

693

FILMOWE PRZYPOWIEŚCI 6

 

Żywot Mateusza 76`

Schody 7`

Arka 8`

694

SIŁA SYMBOLU 7

 

Popiół i diament 98`

Krótka historia jednej tablicy 5`

Chleb 10`

695

METAFORY PRAWDY 8

 

Siedem kobiet w różnym wieku 15`

Wszystko może się przytrafić 40`

Szczurołap 20`

696

MÓWIĆ NIE WPROST 9

 

Rejs 67`

Urząd 5`

697

BEZ KOMENTARZA 10

 

Egzamin dojrzałości 16`

Defilada 60`

698

ROZDROŻA HISTORII 11

 

Człowiek z marmuru 153`

Dokąd 16`

699

ZAPISY PRZESZŁOŚCI 12

 

Usłyszcie mój krzyk 47`

Fotoamator 55`

700

WOKÓŁ NARODOWYCH STEREOTYPÓW 13

 

Eroica 80`

Ostry film zaangażowany 7`

701

GORZKI ŚMIECH 14

 

Zezowate szczęście 108`

Fotel 6`

702

W KRZYWYM ZWIERCIADLE 15

 

Hydrozagadka 72`

Polska kronika NON-CAMEROWA NR 1 10`

703

WSPÓŁCZESNE LĘKI 16

 

Dług 96`

Nasza ulica 52`

704

PORTRETY ZBIOROWOŚCI 17

 

Soł ziemi czarnej 98`

Jestem zły 29`

705

MALI BOHATEROWIE 18

 

Abel, twój brat 88`

Męska sprawa 26`

706

MIĘDZY FIKCJĄ A RZECZYWISTOŚCIĄ 19

 

Ucieczka z kina ”Wolność” 87`

Exit 10`

707

POEZJA I PROZA KINA 20

 

Aria dla atlety 99`

Dziewczyny do wzięcia 45`

708

KINO W KINIE 21

 

Amator 117`

Ćwiczenia warsztatowe 12`

709

GRY FILMOWE 22

 

Deja vu 108`

Wyjście na jaw robotników kina z fabryki snów 13`

710

MALARSKIE INSPIRACJE 23

 

Brzezina 90`

Łagodna 11`

711

NOWA ESTETYKA 24

 

Gry uliczne 100`

Strojenie instrumentów 15`

712

ESEJ FILMOWY 25

 

Iluminacja 87`

Prekursor 18`

713

KIM JESTEM? 26

 

Zmruż oczy 86`

Gadające głowy 14`

714

 

 

HISTORIA

WIDEOTEKA EDUKACYJNA DVD

NR inw

POWTÓRKA Z HISTORII 870

 

1.      Kazimierz Wielki 25`

2.      Czasy Bolesława 19`

3.      Władysław Jagiełło 30`

4.      Kazimierz Jagiellończyk 31 `

5.      Wacław II Czeski i Władysław Łokietek 19`

6.      Zygmunt August 28`

684

DZIEJE KULTURY POLSKIEJ 825

 

1.      Słowiański świat – początki polski 49`

2.      Kronika pierwszych Piastów 53`

3.      Krzywousty i jego synowie 51`

683

STAROŻYTNE CYWILIZACJE 674

 

1.      Starożytny Egipt 46`

2.      Starożytny Rzym 46`

3.      Starożytna Grecja 46`

678

CO WIEDZIELI STAROŻYTNI 760

 

1.      Co wiedzieli starożytni Rzymianie. Jakie wynalazki pomagały mieszkańcom imperium w codziennym życiu? 47`

2.      Co wiedzieli starożytni Japończycy? 45`

680

WEHIKUŁ CZASU 179

 

1.      Bolesław Śmiały i biskup Stanisław 22`

2.      Naczelnik Tadeusz Kościuszko 22`

3.      Tajemniczy książę Bogusław X  22`

4.      Sąd nad Konradem Mazowieckim 22`

5.      Dzielny rotmistrz Michałko 22`

6.      Adam Mickiewicz 22`

7.      Kto zatrzymał Słońce 22`

8.      Kawa po turecku 22`

671

Z NASZYCH DZIEJÓW 354

 

7.      Renesans w Polsce 30`

8.      Przemiany w kulturze XV wieku 18`

9.      Kraków gotycki 19`

10.  Barok w Krakowie 12`

11.  Renesans w Krakowie 18`

12.  Wieliczka – żupy solne 12`

673

PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA W KOLORZE 966

 

1.      Rzeź w okopach cz. II    47`

2.      Krew w przestworzach cz. III    47`

687

Z KART HISTORII POLSKI 1004

 

1.      Tajne armie Europy. Polski ruch oporu 46`

2.      Bitwa o Warszawę. Powstanie`44          47`

3.      Generał polskich nadziei Władysław Anders 1892-1970 cz. I   55`

688

Z KART HISTORII POLSKI 732

 

1.      A jednak Polska 1918-1921   39`

2.      Majowy zamach stanu Piłsudskiego 24`

679

 

 

Z KART HISTORII POLSKI 776

 

1.      Ołtarz ojczyzny. O Grobie Nieznanego Żołnierza 24`

2.      Bitwa o Warszawę. Powstanie warszawskie 47`

3.      Józef Piłsudski 60`

682

HISTORIA POLSKI 941

 

1.      Stefan Batory 19`

2.      Wiek srebrny 53`

3.      Sarmacka legenda 20`

4.      Zakon Krzyżacki 35`

5.      Ostatni z rodu Piastów 20`

685

BITWA O POLSKĘ 774

 

1.      Powstanie warszawskie 24`

2.      Westerplatte. Rewizja nadzwyczajna, legenda i prawda 25`

681

II WOJNA ŚWIATOWA 122

 

1.      Polska w ogniu. Chwała zwyciężonym, wrzesień 1939   28`

2.      Blitzkrieg 1939-1940   48`

3.      Auschwitz. Czy świat wiedział?   52`

670

BLITZKRIEG 434

 

1.      Inwazja na Polskę 47`

2.      Jak doszło do wybuchu II wojny światowej 48`

3.      Atak na Rosję 47`

675

KATYŃ – LUDOBÓJSTWO I PROPAGANDA 292 - 49`

672

NAZIZM 387

 

1.      Droga do władzy 49`

2.      Droga do Treblinki 49`

3.      Droga do klęski 49`

674

1945 PAMIĘTNY ROK 461

 

1.      Zwycięstwo w Europie 14`

2.      Złamane obietnice 10`

3.      Ziarna niezgody 10`

4.      Zwycięzcy i pokonani 13`

5.      Wojna na Oceanie Spokojnym 14`

6.      Zwycięstwo za wszelką cenę 10`

7.      Hiroshima 12`

8.      Walka o władzę 10`

9.      Europa – zdobycz do podziału 10`

10.  Wojna totalna 13`

676

1945 PAMIĘTNY ROK 671

 

1.      Upadek dyktatorów 15`

2.      Szokujące odkrycia 10`

3.      Wyścig do Berlina 10`

4.      Wielki finał 10`

5.      Nowe oblicza Europy 10`

6.      Norymberga 11`

7.      Narodziny świata dwubiegunowego 12`

677

KOMUNIZM – HISTORIA ILUZJI 962

 

1.      REWOLUCJA LENINA 52`

2.      Stalinowskie imperium zła 52`

686

 

 

RASIZM TOLERANCJA 487

 

1.      Segregacja rasowa 52`

2.      Tulsa blues, akty przemocy na tle rasowym w 1921 r.    27`

3.      Kobiety KU-KLUX-KLANU 26`

4.      Dzieci KU-KLUX-KLANU 26`

759

INNE

Nr inw.

Dzieje Podziemnego Radia Solidarność

763

NZZS Solidarność. Polskie drogi do niepodległości

764

O tych, którzy pozostali na Kresach… Prezentacja multimedialna ukazująca losy kombatantów AK

770

KATYŃ  Słuchowisko

Em 11

Mit o „Szarym” – film dokumentalny inscenizowany 57`, reż. G. Królikiewicz

786

Urodziny młodego warszawiaka, 96`,  reż. E. I Cz. Petelscy

787

Kwatera „Ł”, 45`, reż. A. Gołębiewski

788

Losy zesłańców Sybiru

792

Jan Karski i jego czasy

793, 794

 

 

CHEMIA

WIDEOTEKA EDUKACYJNA DVD

NR/nr inw

CHEMIA VII

237

1.      Alkohole i fenole 30`

2.      Aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe 30`

3.      Estry, tłuszcze, mydła 29`

4.      Węglowodany 28`

651

CHEMIA VIII

238

1.      Związki chemiczne zawierające azot 29`

2.      Tworzywa sztuczne 28`

3.      Chemia w rolnictwie cz. I    31`

4.      Chemia w rolnictwie cz. 2    31`

652

CHEMIA IX

239

1.      Ochrona środowiska 30`

2.      Powtórzenie wiadomości cz. II   28`

653

 

Filmy edukacyjne DVD

Nr inw

CHEMIA dla gimnazjum cz. 1

482

1.      Temperatura wrzenia 2.50`

2.      Temperatura topnienia 2.02`

3.      Gabinet figur woskowych 1.42`

4.      Pierwiastki wokół nas 1.11`

5.      Symbole chemiczne pierwiastków 1.20`

6.      Otrzymywanie tlenku sodu 1.02`

7.      Otrzymywanie tlenku magnezu 0.25`

8.      Azot 2.07`

9.      Reakcje egzoenergetyczne 1.38`

10.  Reakcje endoenergetyczne 1.17`

11.  Dyfuzja-co sprawia, że czujemy zapachy? 2.03`

 

12.  Zachowanie się cząsteczek w gazach i cieczach 2.41`

13.  Co to jest atom? 2.35`

14.  Reaktywność metali grupy1  0.48`

15.  Fluorowce w przyrodzie 1.26`

16.  Reaktywność fluoru 1.06`

17.  Jak pierwiastki mogą pomóc w wykrywaniu przestępstw? 3.42`

18.  Łączenie się pierwiastków – powstawanie związków 2.24`

19.  Rozrywanie wiązań 1.15`

20.  Jak można oczyścić wodę? 3.13`

21.  Jak otrzymać wodę do picia? 3.22`

22.  Roztwory 2.48

 

CHEMIA dla gimnazjum cz. 2

483

1.      Właściwości tlenków 2.14`

2.      Reaktywne metale: sód i magnez 1.16`

3.      Kwas siarkowy 3.44`

4.      Reakcje litowców 3.39`

5.      Reakcje sodu z wodą 0.36`

6.      Zrób własną wodą morską 3.43`

7.      Otrzymywanie chlorku sodu 0.46`

8.      Reakcja glinu z bromem 0.29`

9.      Reakcje fluorowców z żelazem 2.14`

10.  Reakcje fluorowców z glinem 1.07`

11.  Elektroliza roztworów 3.54`

12.  Elektroliza stopionych soli 4.57`

13.  Porównanie reaktywności metali 2.17`

14.  Porównanie reaktywności tlenków metali 2.59`

15.  Historia soli 2.35`

16.  Zastosowanie i otrzymywanie soli 2.12`

17.  Otrzymywanie azotanu amonu 4.11`

18.  Wypłukiwanie złota 1.05`

19.  Wytapianie miedzi i cyny 3.32`

20.  Redukcja tlenków metali 3.28`

21.  Pasywacja glinu 0.51`

22.  Ropa naftowa 4.43`

 

CHEMIA dla gimnazjum cz. 3

484

1.      Węgiel – paliwo kopalne 5.18`

2.      Co zawiera węgiel kopalny? 1.40`

3.      Wykorzystanie paliw 1.27`

4.      Rodzaje paliw i ich zastosowanie 3.00`

5.      Zużycie paliwa 2.37`

6.      Tworzywa sztuczne-kraking 3.05`

7.      Tworzywa sztuczne-polimeryzacja 2.20`

8.      Paliwa alternatywne 1.58`

 

 

GEOGRAFIA

WIDEOTEKA EDUKACYJNA DVD

NR/nr inw

CUDA POGODY

167

1.      Śnieg 25`

2.      Zagadka mgły 25`

3.      Błyskawica 25`

4.      Wiatr i fale 25`

5.      Co spada z nieba 25`

6.      Huragan 7`

7.      Deszcz i powodzie 25`

654

DZIKA AUSTRALIA

323

1.      Osobliwa przyroda 49`

2.      Serce pustyni 46`

3.      Kraina eukaliptusów 49`

655

KRAJOBRAZY POLSKI

389

1.      Karkonosze – górskim szlakiem 25`

2.      Zdobywcy Karpat 24`

3.      Roztoczański Park Narodowy 28`

4.      Taki pejzaż – krajobraz geologiczny Warmii 20`

5.      Taki pejzaż – górnośląskie kopalnie kruszców 20`

6.      Dolina Biebrzy – Dolina Biebrzy nieujarzmionej rzeki. Bagna Biebrzańskie. 52`

656

KRÓLESTWO MROZU. ARKTYKA 51`

405/657

HISTORIA ZIEMI

454

1.      Podróż do wnętrza Ziemi: tektonika płyt, zmiany kierunku pola magnetycznego 49`

2.      Wielkie zlodowacenia 49`

658

TĘTNO PIERWOTNEJ PUSZCZY. PUSZCZA BIAŁOWIESKA

534

1.      Wielki dom 30`

2.      Niekończący się wyścig 29`

3.      Olbrzymy i karły 29`

4.      Nie tylko kły i pazury 30`

5.      Żywa sieć 30`

659

CUDA EUROPEJSKIEJ PRZYRODY

632

1.      Wulkany 52`

2.      Najpiękniejsze pejzaże 52`

3.      Europejskie giganty 52`

660

CUDA EUROPEJSKIEJ PRZYRODY

634

1.      Najpiękniejsze wybrzeża 53`

2.      Niezwykłe pejzaże 53`

3.      Podziemny świat

661

DZIKIE SKARBY EUROPY

635

1.      Tundra i tajga, mieszkańcy strefy podbiegunowej 50`

662

WSZECHŚWIAT

739

1.      Planety 47`

2.      Gwiazdy 46`

3.      Nieznane Słońce 47`

4.      Na podbój kosmosu 48`

663

 

 

KRAJOBRAZY GEOGRAFICZNE 741

 

1.      Magia północy – Syberia, szlak grosy 46`

2.      Kanada pachnąca żywicą 18`

3.      Klejnoty czarnego lądu 47`

664

POTĘŻNA AMAZONKA 762          49`

665

GROŹNE ŻYWIOŁY 854

666

1.      Trzęsienia ziemi 46`

2.      Wulkany 47`

3.      Tsunami – najbardziej zabójcza fala oceanu 47`

 

KORONA ZIEMI 873

 

1.      Tybet –ojczyzna górskich szczytów 29`

2.      Czomolungma – Mount Everest – matka bogini Ziemi 27`

3.      Nepal – tam gdzie nadal mieszkają bogowie 28`

4.      K2 i Kanach – sukcesy i tragedie 28`

5.      Inkowie – ostatnie schronienie 28`

6.      Aconcagua – bogini Inków 28`

667

MIASTA ŚWIATA 930

 

1.      Londyn 39`

2.      Rzym 35`

3.      Istambuł 40`

4.      Honkong 38`

5.      Monachium 38`

668

POTĘGA KSIĘŻYCA 944

 

1.      Część I 27`

2.      Część II 25`

669

 

INNE

WIDEOTEKA EDUKACYJNA DVD

NR inw

WIEK XX 726

 

1.      Podróże w nieznane – odkrywanie nowych miejsc 52`

2.      Obsesja – fascynacja ciałem człowieka 52`

3.      Śmierć i chwała – skłonność ludzi do prowadzenia wojen 53`

650

WIEK XX 728

 

1.      Jestem najlepszy – sport i imprezy sportowe 52`

2.      Katastrofy – o klęskach nieprzewidywalnych 53`

3.      Vox populi – o zabawach, wolnym czasie i rozrywkach 53`

760

LUDZKIE CIAŁO 522

 

1.      Przewodnik po ludzkim ciele. Analiza procesów zachodzących w ciele. Szkielet, skóra, mózg, zmysły 46`

648

WSZYSTKO CO CHCIELIBYŚCIE WIEDZIEĆ O SEKSIE 876

 

1.      Świat według nastolatki 25`

2.      Blaski i cienie dojrzewania 23`

3.      Tajemnice cyklu miesiączkowego 23`

649

W ŁONIE MATKI 477

 

1.      Studium rozwoju organizmu ludzkiego od momentu poczęcia do chwili narodzin. Cz. I 50`, cz. II 52`

647

WOJNY NA STADIONACH 1011

 

1.      Polska 45`

2.      Anglia 45`

761

CD – DVD

NR inw.

Wychowanie, profilaktyka, edukacja

 

Współczesne problemy uczniów cz. I teoretyczna zawiera prezentacje, w których umieszczono podstawowe zagadnienia z kategorii: stres, choroby (bulimia…), fast food, lobbing w szkole, fobia szkolna, prześladowanie uczniów w szkole, poniżanie dyskryminacja uczniów, zły ubiór uczniów, agresja, uzależnienia, sport, siłownia

832

Współczesne problemy uczniów cz. II praktyczna, gotowe zestawy ćwiczeń umożliwiające szybkie i łatwe dostosowanie przez nauczycieli i trenerów zajęć do konkretnych potrzeb wychowanków: scenariusze lekcji, diagnoza, krzyżówki, testy, profilaktyka

833

Alkohol złodziej wolności

621, 622

Narkotyki musisz to wiedzieć

618, 619

Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dostępne są również na stronie www.ore.edu.pl

750

Techniki zapamiętywania czyli jak radzić sobie w gąszczu informacji

753

Zarządzanie stresem czyli jak budować wewnętrzną siłę

754

Asertywność czyli jak pozostać sobą nie raniąc innych

755

Zarządzanie sobą w czasie czyli jak znaleźć czas na to co najważniejsze

756

Negocjacje czyli jak zmienić nieufność we współpracę

757

Komunikacja i perswazja, czyli jak skutecznie porozumiewać się z innymi

758

Palenie – prezentacja autorska

765

Alkohol  (1płyta - 3 filmy, broszura):

Jola i Marzec 16`, Świadectwo dojrzałości 9`, Medal olimpijski 4,5`

811

Dziękuję… nie biorę (film+ broszura) 20`+10` (po dyskusji)

Fabularyzowane scenki przedstawiające początki brania w grupie rówieśniczej, świadectwo narkomana leczącego się w ośrodku, alternatywne (asertywne) zakończenie fabularyzowanych scenek

827

Portale społecznościowe - Czy można się uzależnić? 25`

Scenariusz lekcji do pobrania: www.tuttoarts.pl/SCENARIUSZE/portale.pdf

828

Wirtualne uzależnienie 21`

831

Filmowe godziny wychowawcze cz. 3 (1 płyta, 4 filmy + scenariusze):

Pokochaj siebie 3`58, Zrób coś 4’48, Nie, bo nie 3`33, Wet za wet 3`34

830

Wędrując ku dorosłości (2 płyty, 6 filmów, scenariusze zajęć – broszura)

Uczymy się kochać 14`; Seks, czyli wątpliwości i pytania 17`33;

O miłości – rozmowy ważne i mniej ważne 21`20; Jesteśmy razem 17`15;

Mieć dom – to mieć wiele 23`57; Dziecko – obietnica poranka 48`

826

Zachowuj się… savoir – vivre dla młodych (1 płyta, 16 scen, wskazówki metodyczne)

- to próba przekazania uczniom podstawowych zasad właściwego zachowania na co dzień, w relacjach z najbliższym otoczeniem - rówieśnikami, rodziną i nauczycielami w miejscach publicznych - w teatrze, kinie, muzeum. To także zamiar utrwalenia zasadniczych nawyków estetycznych, ogłady, wzajemnego poszanowania.

W warstwie edukacyjnej akcentujemy przykładowo: uprzejmość, uśmiech, życzliwość, punktualność, dyskrecję, lojalność, grzeczność, szacunek, strój odpowiedni do sytuacji, higienę itp. w kontrapunkcie m.in. do chamstwa, lenistwa, bałaganiarstwa, egoizmu, agresji czy znieczulicy, należy bowiem pamiętać, że savoir-vivre jest konsekwencją etyki, zasad współżycia społecznego, a nie tylko zbiorem sztywnych reguł.

Sceny: na spotkaniu, w muzeum, na lekcji, uczciwość, komórka, higiena, życzliwość, na przyjęciu, na imprezie, lojalność i dyskrecja, porządek, dystans, prezencja, uprzejmość, szacunek.

829

LEKCJE PRZESTROGI 1 (film + scenariusz)

seria

ž   TV story (uzależnienie od komputera)

525

ž   Życie pod murem (uzależnienie od narkotyków)

526

ž    Oni (problem przemocy wśród młodzieży)

527

ž   Obietnica (problem alkoholowy wśród młodzieży)

528

ž   W sidłach (problem sekt)

529

LEKCJE PRZESTROGI 3 (film + scenariusz)

seria

ž   Dowód miłości o uleganiu presji w miłosnych relacjach młodych oraz o konsekwencji wyborów, odpowiedzialności i problemie przedwczesnej inicjacji seksualnej.

806

ž   Rodzice mnie nie rozumieją czyli o konflikcie pokoleń i problemie relacji nastolatków z rodzicami.

807

ž   Dziecko

808

ž   Nóż czyli o problemie agresji wśród nastolatków

809

ž   Manipulacja czyli o konsekwencji ulegania młodych lansowanym wzorcom zachowań

810

LEKCJE WYCHOWAWCZE

(film, scenariusz lekcji, materiał merytoryczny oprac. Przez pedagogów i psychologów)

seria

Akceptacja w grupie rówieśników

ž   Zawieranie nowych znajomości

ž   Rola nauczyciela w integracji klasy

ž   Wejście nowej osoby do zintegrowanej grupy rówieśników

772

Alkohol i uzależnienia

ž   W jaki sposób asertywnie odmawiać

ž   Mój kolega ma problem – gdzie szukać pomocy

ž   Jak wygląda mechanizm popadania w uzależnienie

ž   Alkohol i inne używki jako „zła droga ucieczki” od codziennych problemów

773

Bezpieczne wyjazdy i wyjścia klasowe

ž   Mój kolega chce zrobić coś nierozsądnego – nie bój się zareagować

ž   Alkohol, papierosy, przemoc w czasie szkolnych wyjazdów

774

Fala, czyli pierwsze dni w szkole

ž   Szacunek dla młodszych kolegów

ž   Co zrobić, gdy boisz się fali – z kim rozmawiać

ž   Rola nauczyciela w zapobieganiu zjawisku fali

775

Moja tolerancja wobec odmienności

ž   Daj szansę drugiej osobie i poznaj ją lepiej

ž   Wygląd, pieniądze, wyniki w nauce – co jest naprawdę ważne

ž   Stereotypy – skąd się biorą i komu szkodzą

776

Stop agresji fizycznej

ž   Jestem świadkiem przemocy – właściwa reakcja ucznia i nauczyciela

ž   Jak negocjować z osobą, która chce cię skrzywdzić

ž   Pokojowe rozwiązywanie konfliktów

777

Stop agresji psychicznej

ž   Psychiczne dręczenie słabszych – z czego wynika

ž   U kogo szukać pomocy, z kim rozmawiać

ž   Występowanie w obronie pokrzywdzonych

ž   Jestem świadkiem dręczenia słabszych – właściwa reakcja

778

Szkoła bez dilera

ž   Kogo należy powiadomić, gdy wiemy o narkotykach w szkole

ž   Niebezpieczne prezenty od obcych osób

ž   Jak powiedzieć stanowczo „nie”

ž   Co może zrobić uczeń i nauczyciel, aby zapewnić bezpieczeństwo w szkole

779

Dlaczego STOP narkotykom? – program TV wraz z scenariuszami zajęć

790

ZESTAW FILMÓW PROFILAKTYCZNYCH

opartych na formule programu "Decyzja należy do Ciebie"

seria

ž   Alkohol - Jola i Marzec/ Świadectwo dojrzałości/ Medal olimpijski

800

ž   Narkotyki - Cena przyjaźni/ Ważne wybory/ Rozmowa z terapeutą

ž   Nikotyna - Moi najlepsi kumple

ž   Agresja – W pułapce

801

ž   Hazard – Moja wielka wygrana

ž   Tolerancja – Czy dlatego, że inny?/ Szkolna inwestycja

802

ž   Wychowanie seksualne – Myślałem, że to przyjaciel

ZAGROŻENIA DOROSŁEGO ŚWIATA Jak sobie z nimi radzić

seria

ž   Walka nie kończy się po gongu, czyli jak pokonać agresję, 16`

Scenariusz lekcji do pobrania: www.tuttoarts.pl/SCENARIUSZE/01

803

ž   Kiedy wymarzona praca przeradza się w koszmar, 14`

Scenariusz lekcji do pobrania: www.tuttoarts.pl/SCENARIUSZE/02

804

ž   Fałszywa pomoc – narkotyki, dopalacze, 14`

Scenariusz lekcji do pobrania: www.tuttoarts.pl/SCENARIUSZE/03

805

MÓWIĘ WAM, NIE WARTO (film+scenariusz)

seria

ž   Alkoholizm (12.51 min)

Jak wyrastają herosi? – opowiada Leszek Kuzaj, kierowca rajdowy. Według niego alkohol jest ucieczką od życia ludzi słabych. O tym, że nie warto pić alkoholu przekonuje także Jacek Wójcicki, krakowski muzyk i kabareciarz. Najbardziej poruszająca jest wypowiedź Janusza, byłego alkoholika, który staczał się przez 25 lat, ale zdołał pokonać uzależnienie. „Nie przegrajcie swojego życia” – to prośba i wezwanie Janusza, skierowane do młodzieży.

812

 

ž   Nikotynizm (9.31 min)

„Możesz być wolna, ale nie jesteś wolna, kiedy palisz” – przekonuje Agnieszka Maciąg, aktorka i modelka. Porzuciła palenie, choć nie było to łatwe. Taką decyzję podjął również 20-leni Łukasz, który wszedł w ten nałóg już od 13. roku życia. Wystarczyło 7 lat palenia papierosów, aby zrujnować zdrowie fizyczne i psychiczne. Dwie relacje – dwa świadectwa byłych palaczy wzbudzają refleksję, czy warto sięgnąć po pierwszego papierosa?

813

ž   Narkomania (11.40)

Wspomnienia Tomka, byłego narkomana, skonfrontowane z mocnymi charakterami hokeisty Mariusza Czerkawskiego i aktora Mateusza Janickiego przekonują, że nie opłaca się uciekać od rzeczywistości i brać narkotyki. Dariusz Malejonek, kompozytor i wokalista, wspomina o wielu kolegach, którzy zbyt szybko odeszli... Zabiły ich narkotyki.

814

ž   Przemoc (10.38)

Bić się na ulicy, czy sprawdzić się na macie lub siłowni? – takie wybory przewijają się w relacji filmowej. Z jednej strony 23-letni Bogusław, skazany na 12 lat więzienia za bójki i rozboje, a z drugiej bokser wagi lekkiej Maciej Zegan i zawodnik sportowy Tomasz Drwal, którzy proponują wyładowanie energii na workach treningowych. Dwie alternatywy, dwie drogi życiowe...

815

ž   Prostytucja (11.29)

„Nie, to nie dla mnie” – tak podsumowuje swoją opowieść modelka i aktorka Agnieszka Maciąg, która otrzymywała niedwuznaczne propozycje od wielu mężczyzn. Uroda i atrakcyjność młodych kobiet przyciąga jak magnes i bardzo łatwo można znaleźć się na granicy prostytucji – stwierdza Anna Nocoń, także modelka.

Te filmowe wypowiedzi zostały skonfrontowane z dramatyczną historią Justyny, galerianki, której udało się porzucić prostytucję. Kocha i chce być kochaną, ale czy wytrwa?

816

ž   Seksoholizm (6.36)

Film opowiada o dramatycznej historii małżeństwa Łukasza i Julii. Uzależnienie Łukasza od pornografii i seksoholizm doprowadziły do zniszczenia relacji między nimi i rozstania. Kontakt z ekranem, zdjęciem i ucieczka w fantazje zastąpiły intymne więzi z Julią. Niemożność sprostania wzorcom lansowanym przez pornografię spowodowała u Łukasza zachwianie poczucia bezpieczeństwa i nieakceptowanie siebie. Osamotniony Łukasz poddaje się terapii.

817

ALKOHOL – ZAGROŻENIA (film + scenariusz)

seria

ž   Alkohol a ryzykowne zachowania młodych ludzi 20`

Założeniem filmu jest pokazanie sytuacji, w których młodzi ludzie sięgają po alkohol, oraz konsekwencji prawnych, jakie wynikają z jego spożywania. Film kładzie również nacisk na kwestię wypadków komunikacyjnych, których uczestnikami są osoby niepełnoletnie, będące pod wpływem alkoholu. Film pokazuje ryzykowne sytuacje, które występują u osób pijanych.

818

ž   Wpływ alkoholu na organizm 20`

Założeniem filmu jest pokazanie reakcji młodego organizmu na alkohol oraz skutków zdrowotnych, jakie niesie spożywanie go przez młodzież. Film kładzie nacisk na konsekwencje psychiczne i fizyczne picia alkoholu, porusza także ważny temat wpływu alkoholu nie ucieka też od tak ważnych tematów, jak FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy).

819

ž   Uzależnienie od alkoholu 20`

Czym jest alkoholizm i jakie są jego objawy, oraz ukazanie mechanizmu uzależnienia się od alkoholu przez nieletnich. Film obala mity i stereotypy dotyczące alkoholizmu.

820

ASERTYWNOŚĆ  (film + scenariusz)

seria

ž   No co ty, pękasz? Alkohol

821

ž   Witaminki Dopalacze/Narkotyki

822

ž   Klasowy Casanowa Sex

823

ž   Kujon… Presja grupy

824

ž   Misiek Przemoc

825

 

 

Współczesne problemy uczniów cz. I teoretyczna zawiera prezentacje, w których umieszczono podstawowe zagadnienia z kategorii: stres, choroby (bulimia…), fast food, lobbing w szkole, fobia szkolna, prześladowanie uczniów w szkole, poniżanie dyskryminacja uczniów, zły ubiór uczniów, agresja, uzależnienia, sport, siłownia – płyta CD

832

Współczesne problemy uczniów cz. II praktyczna, gotowe zestawy ćwiczeń umożliwiające szybkie i łatwe dostosowanie przez nauczycieli i trenerów zajęć do konkretnych potrzeb wychowanków: scenariusze lekcji, diagnoza, krzyżówki, testy, profilaktyka – płyta CD

833

Życie w sieci Jestem tu, obok  12`15``

834

Nie zamykaj oczu. Dręczyciele

835

Nie zamykaj oczu. Mobbing

836

Agresja  film  „W pułapce”

837

Agresja: „Słowo jak pięść” 6`42, „8 minut teorii” 7`37

838

Tolerancja Filmy: „Czy dlatego, że inny?”, „Szkolna inwestycja”

839

INNE

Akademia Rozwoju

seria

ž   Techniki zapamiętywania czyli jak radzić sobie w gąszczu informacji

753

ž   Zarządzanie stresem czyli jak budować wewnętrzną siłę;

754

ž   Asertywność czyli jak pozostać sobą nie raniąc innych

755

ž   Zarządzanie sobą w czasie czyli jak znaleźć czas na to co najważniejsze

756

ž   Negocjacje czyli jak zmienić nieufność we współpracę

757

ž   Komunikacja i perswazja czyli jak skutecznie porozumiewać się z innymi

758

Autoprezentacja cz. 1 – Savoir-vivre w pracy

783

Autoprezentacja cz. 2 – Jak wywrzeć dobre wrażenie na innych

784

Autoprezentacja cz. 3 – Mowa ciała w praktyce

785

Kwalifikacje niezbędne w handlu. Kompetencje w sprzedaży. Kompetencje handlowe

789

Filmy fabularne

 

Casino

547

12 małp

548

Ludzie Boga

752

Żelazna dama

791

Jak zostać królem

797

Tylko miłość

798

Nad życie

799

 

 

Muzyka

 

Chopin Fryderyk

362

Mazowsze Chopina

587

Warszawa Chopina

602

Chopin – multimedialne wydawnictwo edukacyjne

623

Chopin. Pragnienie miłości

147

Paderewski Ignacy Jan

292

Moniuszko Stanisław. Chóry szkolne

609

Muzyka polska. Od Bogurodzicy do Pendereckiego. ŚREDNIOWIECZE. RENESANS

413

Muzyka polska. Od Bogurodzicy do Pendereckiego. BAROK. OŚWIECENIE

418

Muzyka polska. Od Bogurodzicy do Pendereckiego. EPOKA ROMANTYZMU. CHOPIN

438

Muzyka polska. Od Bogurodzicy do Pendereckiego. WIEK XX

439

Pieśni patriotyczne

3

Gdy piosenka szła do wojska

617

Śpiewnik Polaka czyli co każdy znać i śpiewać powinien… (Pieśni patriotyczne i żołnierskie)

762

Moja Polska (Mazurek Dąbrowskiego, hymn UE)

185, 206

Moje kolędy na koniec wieku. Preisner

6

Papieska pastorałka

131

Znów się rodzi, moc truchleje. Arka Noego

132

Kolędy domowe

167

Czas narodzin. Kolędy dwóch kościołów

169

W niebo głosy. Golec u`Orkiestra

260

Opowieść wigilijna

261

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.