EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Pomagamy

Kontynuując ubiegłoroczną, ogólnopolską akcję „Pola Nadziei”, ponownie nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „Pomóż Im”, w celu czynnego niesienia pomocy dzieciom z białostockiego hospicjum. Kampania „Pola Nadziei” przebiega w dwóch etapach:
*jesiennym:
- sadzenie żonkili  przy szkole ( 01 – 15 października)
*wiosennym:
- możliwość udziału w kursie dla wolontariuszy,
- udział w konkursach: plastycznym, poetyckim, fotograficznym,
- udział w projekcjach filmowych, koncertach, festynach
- udział w kwestach świątecznych
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.polanadziei.bialystok.pl