EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

ZSHE Liderem Edukacji Zawodowej w konkursie MEN

Technikum Handlowo-Ekonomiczne spełnia wysokie standardy, które podlegały ocenie konkursowej m.in.: efektywność kształcenia i zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, udział uczniów w turniejach i olimpiadach zawodowych oraz uzyskane przez nich wyniki, współpraca szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, instytucjami naukowo – badawczymi, szkołami wyższymi, umożliwiająca uczniom doskonalenie umiejętności oraz zdobywanie dodatkowych umiejętności, kwalifikacji i uprawnień zawodowych, które zwiększają ich szanse na zatrudnienie.

Uroczystość wręczenia prestiżowych dyplomów odbyła się 14 września 2011 r. w siedzibie MEN. Panie: dyrektor Alina Kuptel oraz kierownik kształcenia praktycznego Wioletta Wilda odebrały dyplom i gratulacje z rąk sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krystyny Szumilas. Ponadto szkoła otrzymała nagrodę - zestaw multimedialny: tablica interaktywna, projektor, wizualizer. :)