„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku Liderem Edukacji Zawodowej w Polsce!

W ramach konkursu Technikum Handlowo-Ekonomiczne przedstawiło tzw. „dobre praktyki”, czyli wszelkie przedsięwzięcia, wdrożone do działalności szkoły, stanowiące praktyczne rozwiązania problemów i przynoszące w kształceniu zawodowym pozytywne rezultaty.Nasza Szkoła spełniła wysokie standardy, które podlegały ocenie według następujących kryteriów m.in.: efektywność kształcenia i zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, udział uczniów w turniejach i olimpiadach zawodowych oraz uzyskane przez nich wyniki, współpraca szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, instytucjami naukowo – badawczymi, szkołami wyższymi, umożliwiająca uczniom doskonalenie umiejętności oraz zdobywanie dodatkowych umiejętności, kwalifikacji i uprawnień zawodowych, które zwiększają ich szanse na zatrudnienie, monitoring losów absolwentów.

Wioletta Wilda