„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Wyniki wyborów

15 czerwca 2011r., zgodnie z regulaminem odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Przewodniczącą SU na r. szk. 2011/2012 została Karolina Sowińska z kl. II a. Oddano na nią 45% ważnych głosów. Gratulujemy!

Komisja Wyborcza

Zarząd SU

Przewodnicząca

Gabriela Glińska kl. IIc

Wiceprzewodniczący

Błażej Rynkiewicz kl. IVb

Członkowie zarządu

Zuzanna Nawarenko kl. Ic

Patryk Kaszewski kl. Id

Małgorzata Gieniusz kl. IIId.

Oksana Charkiewicz kl. IIId

Sebastian Roszkowski kl. IVb