EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Organizacja czasu wolnego

Internat zapewnia organizację czasu wolnego młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych. 

PROPONUJEMY UDZIAŁ W:

 1. Imprezach kulturalnych: Integracja Mieszkańców, Dzień Edukacji Narodowej, Wieczór Wigilijny, Pożegnanie Absolwentów, Dni Promocji Zdrowia, Piknik dla dzieci z Domu Dziecka
 2. Konkursach: sportowych, szachowych, warcabowych, prozdrowotnych, ortograficznych,  plastycznych, muzycznych i innych rozwijających talenty.
 3. Działaniach podejmowanych przez Młodzieżową Radę Internatu
 4. Inicjatywach podejmowanych przez pracownie tematyczne:
 • Pracownia Promocji Zdrowia i Rekreacji
 • Pracownia Aktywności Społecznej i Obywatelskiej
 • Pracownia Rozwoju Osobowego
 • Pracownia Działań Artystycznych i Kulturalnych
 • Pracownia Multimedialna

 

PRACOWNIA PROMOCJI ZDROWIA I REKREACJI

 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne: turnieje piłki nożnej, siatkowej, tenisa stołowego, turniej szachowy i warcabowy
 • Zajęcia warsztatowe propagujące zdrowe odżywianie
 • Wspólne gotowanie i wspólne wypieki
 • Spotkania z dietetykiem, kosmetyczką, masażystą
 • Konkursy tematyczne
 • Imprezy rekreacyjne integrujące społeczność internacką
 • Wyjścia do miejsc oferujących rozwój sportowy wychowanków tj. ścianka wspinaczkowa, trampoliny, lodowisko

  

 

PRACOWNIA  AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ

 • Zajęcia z zakresu edukacji prawnej
 • Działalność Młodzieżowej Rady Internatu
 • Spotkania i wyjazdy integracyjne
 • Organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych
 • Pomoc w nauce i rozwijanie zainteresowań
 • Koło Caritas
 • Wolontariat i akcje charytatywne: ,, Adopcja na odległość” „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” , „Dzień pluszowego misia”
 • Wycieczki, wyjazdy, konferencje
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym Towarzystwem  Internatów i Burs

  

 

PRACOWNIA ROZWOJU OSOBOWEGO

 • Trening umiejętności społecznych (zajęcia warsztatowe w zakresie integracji, rozpoznawania i wyrażania emocji, komunikacji, autoprezentacji)
 • Trening ortograficzny, przygotowanie do konkursów ortograficznych
 • Trening twórczego myślenia (zajęcia warsztatowe w zakresie rozwijania kreatywności, podnoszenia samoświadomości i samooceny)
 • Trening Skutecznego Uczenia się (zajęcia w zakresie diagnozy trudności w uczeniu się, diagnozy stylów uczenia się, zasad i technik efektywnego uczenia się, radzenia sobie ze stresem)
 • Turnieje i konkursy
 • Zajęcia w wykorzystaniem gier planszowych
 • Konsultacje przedmiotowe
 • Konsultacje doradcy zawodowego

  

 

 PRACOWNIA DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH I KULTURALNYCH

 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia w czytelni
 • Realizacja projektów filmowych
 • Przygotowywanie plansz i gazetek internackich
 • Organizacja konkursów tematycznych i artystycznych
 • Przygotowanie młodzieży doi udziału w konkursach artystycznych
 • Wyjścia wychowanków do kina/teatru/muzeum

  

 

PRACOWNIA MULTIMEDIALNA

 • Zapewnienie wychowankom dostępu do komputerów, internetu, drukarki
 • Warsztaty rozwijające umiejętności związane z obsługą komputera i podstawowych programów komputerowych
 • Opracowywanie materiałów edukacyjnych dla społeczności internatu
 • Zajęcia edukacyjne związane z bezpieczeństwem w sieci
 • Zajęcia z zakresu prawnych zasad korzystania z internetu
 • Redagowanie fanpage’a i grupy internatu
 • Tworzenie aktualnego kalendarza wydarzeń internackich

  

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.