EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA   SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY   ZAWÓD                                        


Menu Główne

SZCZĘŚLIWE
NUMERY
PN WT ŚR CZW PT

Znajdź artykuł

Kto jest online

Odwiedza nas 302 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

Usus est optimus magister

Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu „USUS EST OPTIMUS MAGISTER - PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM".

Projekt „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM” ma na celu zmianę jakościową realizacji  praktyk pedagogicznych poprzez stworzenie nowych innowacyjnych programów praktyk, a w konsekwencji przygotowanie nauczycieli, szkół i placówek oświatowych do prowadzenia praktyk w oparciu o nowe programy. Rezultatem tych zmian będzie  podniesienie jakości praktyk pedagogicznych odbywanych przez studentów i studentki Uniwersytetu  w Białymstoku.

Projektem zostanie objętych 3.953 studentów i studentek oraz 800 nauczycieli z 80 szkół, przedszkoli  i placówek szkolno-wychowawczych zlokalizowanych  w Białymstoku. Dzięki realizacji projektu nastąpi nawiązanie stałej współpracy szkół i placówek z uczelnią - Uniwersytetem w Białymstoku, co powinno skutkować wysokim poziomem
prowadzenia praktyk. Patronat honorowy nad projektem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty

Projekt „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Strona projektu: www.praktyki.uwb.eduportal.pl


Facebook