EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Kolejne praktyki zagraniczne w naszej szkole

malagaZ ogromną dumą i radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła - fundament wiedzy" - mobilności zawodowe uczniów i kadry ZSHE, z Programu Erasmus+, Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodów, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej.

Celem projektu jest wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na stworzenie większych możliwości zatrudnienia, ukierunkowanie uczniów na dalszy rozwój, planowanie ścieżki kariery zawodowej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Odbycie praktyki w krajach Unii Europejskiej pozwoli młodzieży porównać standardy w dziedzinie ekonomii i handlu oraz wpłynie na efektywną edukację w zakresie języków obcych.

Projekt skierowany jest do 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. W ramach przyznanych środków uczniowie wyjadą na praktykę do Hiszpanii (Malaga) na okres 4 tygodni. Nauczyciele natomiast (4 osoby) na job shadowing na Cypr (Limassol). Dzięki realizacji projektu nasi uczniowie otrzymają niepowtarzalną szansę odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach zagranicznych a nauczyciele podwyższą swoje kwalifikacje. Projekt przyczyni się do osiągnięcia zakładanych przez szkołę celów strategicznych takich jak: najwyższa jakość kształcenia, szkoła otwarta na otoczenie.

"Nowoczesna szkoła - fundament wiedzy"
- mobilności zawodowe uczniów i kadry ZSHE
Program Erasmus+.  Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Akcja 1 Mobilność Edukacyjna. Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej.
nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000065803
numer Akredytacji VET: 2020-1-PL01-KA120-VET095584

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.