EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Wojewódzki Konkurs Geograficzny – etap wojewódzki

Dnia 23.03.2022 r. w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Białymstoku odbędzie się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

Uczniów prosimy o przybycie do szkoły najpóźniej o godz. 9.20 i pozostawienie okryć wierzchnich w Auli (parter, przy portierni, przy wejściu głównym do szkoły), gdzie również odbędzie się krótkie spotkanie. Uczniowie będą pisali konkurs w dwóch salach – na drzwiach sal oraz na tablicy przy Auli będą umieszczone listy imienne uczestników konkursu.

Konkurs rozpoczyna się o godz. 10:00, trwa 90 min. Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową (podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza oraz przez rodzica/prawnego opiekuna), dokument tożsamości (np. legitymację), a także nieścieralny długopis. Telefony komórkowe uczniowie zostawiają u swoich opiekunów. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na podpis rodzica lub opiekuna prawnego, który jest niezbędny do uczestnictwa w konkursie.

Po zakończeniu wykonywania zadań każdy uczestnik wraca bezpośrednio do Auli i opuszcza szkołę.

Konkurs odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik ma obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką, dezynfekcji rąk oraz zachowywania dystansu.

Osoby przybyłe nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Nauczycieli pracujących w komisji konkursowej zapraszam na godz. 9.15 do sali 34 (I piętro).

Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego:

  1. W terminie 2 dni od daty przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego prezydium wojewódzkiej komisji konkursowej weryfikuje prace uczestników.
  2. Przewodniczący wojewódzkiej komisji konkursowej w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego ogłasza wyniki konkursu.
  3. Wyniki są ogłaszane na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą wojewódzkiej komisji konkursowej.
  4. Listy finalistów i laureatów konkursu są publikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
  5. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu, powiadamia go o wynikach uzyskanych przez niego na stopniu wojewódzkim.
  6. Informacje dotyczące wglądów do prac zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z wynikami.

 

Przewodnicząca Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
A.Pogorzelska

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.