EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Warsztaty

Spis treści

  --------------------------IV EDYCJA - 2022-2023-------------------------

 

Warsztat uczniowski to jedno z zadań określonych do realizacji w ramach programu Złote Szkoły NBP.

W IV edycji programu, pod kierunkiem p. Iwony Kosińskiej i p. Katarzyny Palenceusz, w okresie luty- marzec 2024,  zrealizowano warsztaty stacjonarne w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku dla 2 klas.

Warsztat przygotował zespół składający się z 5 uczniów naszej szkoły.

Temat przewodni warsztatów:  „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna". Celem warsztatów było zapoznane uczestników z historią złotego, zasadami emisji oraz rodzajami banknotów i bilonu będącego w obiegu. Warsztaty prowadzili uczniowie klasy IVA. Rozpoczęli od zaprezentowania historii wprowadzenie w państwie polskim złotego, jako podstawowej waluty rozliczeniowej. Uczennica prowadząca tą część zajęć skupiała się na przyczynach i okolicznościach wprowadzenia złotego jako waluty narodowej, a uczniowie biorący udział w zajęciach mieli możliwość uporządkowania swojej wiedzy historycznej dotyczącej naszej waluty poprzez wypełnienie karty pracy. Podczas pierwszego warsztatu uczniowie pracowali nad wypełnieniem karty pracy indywidualnie, natomiast podczas drugiego warsztatu zostały stworzone 3 lub 4 osobowe zespoły, które kartę pracy wypełniały zespołowo. Po wypełnieniu karty pracy przez uczniów została ona sprawdzona przez osoby prowadzące zajęcia.

Następnym etapem było krótkie omówienie funkcji pełnionej przez pieniądz dziś. Etap ten miał na celu uzmysłowienie uczniom jak ważną rolę w gospodarce pełni pieniądz.

Kolejny etap obejmował zaprezentowanie zabezpieczeń stosowanych na polskich banknotach i monetach służących ochronie przed fałszowaniem. Po poznaniu tych zabezpieczeń uczniowie rozpoznawali poszczególne rodzaje zabezpieczeń na polskich banknotach wykorzystując urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów. Uczestnicy zajęć poszukiwali kolejnych zabezpieczeń umieszczonych na dostarczonych im banknotach oraz wypełnili kartę pracy, w której zaznaczali kolejne zabezpieczenia.

Uczestnicy zapoznali się również z banknotami kolekcjonerskimi i typowymi okolicznościami ich emisji, mieli również możliwość sprawdzenia zabezpieczeń na banknotach kolekcjonerskich.

Kolejna część zajęć obejmowała omówienie rodzajów monet, które aktualnie znajdują się w obiegu oraz zabezpieczeń stosowanych w celu zabezpieczenia ich przed fałszowaniem.

Uczniowie przygotowali również autorski projekt monety, wykonany w masie rzeźbiarskiej, którego celem było uhonorowanie dokonań Mikołaja Kopernika patrona szkoły.

Warsztaty obejmowały krótką część teoretyczną mająca na celu zapoznanie uczniów z historią wprowadzenia złotego na ziemiach polskich oraz uzmysłowienie uczniom jak dużym wyzwaniem było wprowadzenie jednolitej waluty w odradzającym się państwie. Jednak przeważająca część zajęć koncentrowała się na rozpoznawaniu znaków zabezpieczających pozwalających samodzielnie skontrolować autentyczność posiadanej gotówki. Miało to na celu zwrócenie uwagi młodzieży, iż pomimo wzrostu wykorzystania pieniądza elektronicznego nadal w obiegu znajduje się duża liczba gotówki i fałszowanie jej jest ciągle tematem aktualnym.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.