EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Praktyczne umiejętności w handlu

Projekt "Praktyczne umiejętności w handlu" – Certyfikaty IHK (Niemieckiej Izby Przemysłu i Handlu)

Metro Edukacja

Od marca do października 2010 r. w naszej szkole realizowany jest prestiżowy europejski projekt edukacyjny pt: „Praktyczne umiejętności w handlu” w ramach, którego najlepsi uczestnicy programu METRO Edukacja biorą udział w kursie certyfikacyjnym magdeburskiej i warszawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Istotnym elementem projektu wzbogacającym wiedzę teoretyczną uczniów są miesięczne praktyki w placówkach Makro Cash&Carry oraz Real. Absolwenci projektu po zdaniu egzaminu otrzymają certyfikat IHK potwierdzający praktyczne umiejętności handlowe w języku polskim, angielskim i niemieckim.