EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ekonomik.bialystok.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

-niektóre linki w starszych artykułach mogą otwierać się w nowym oknie oraz stanowić link do drugiej części dłuższych artykułów,
-część z dawniej opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
-staramy się tekst publikować bezpośrednio na stronie a pliki w formatach dokumentów ograniczone są do minimum,
-strona udostępnia filmy opublikowane w serwisach zewnętrznych nie posiadające audiodeskrypcji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Tomasz Ostapczuk
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • nr telefonu: +48857422230

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć  z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Dyrektor Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
 • Adres: Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku ul. gen. Józefa Bema 105, 15-370 Białystok
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48857422230

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Bema. Oba wejścia wyposażone są w podjazdy dla wózków. Wejście główne A - pochylnia wykonana jest z kostki betonowej o grubości 6cm, różnica poziomów wynosi ok.10cm, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.
Wejście B od parkingu - pochylnia wykonana jest z kostki brukowej o grubości 6cm, różnica poziomów ok. 15cm, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego A.
Kancelaria szkoły znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie za portiernią, 2 drzwi z prawej strony korytarza.
Dla osób na wózkach dostępny jest parter i pomieszczenia na poziomie I. W holu budynku zamontowana jest wewnętrzna platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich z poziomu parteru na poziom I. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.
W budynku nie ma windy. Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W placówce nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Szkoła zapewnia na tej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Przy ocenie dostępności strony internetowej wykorzystano m.in. narzędzie: Test – European Internet Inclusion Initiative dostępne pod adresem: http://checkers.eiii.eu . Wynika z niego, że strona internetowa Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika spełnia wymagania w 99%.

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Aby skutecznie komunikować się ze szkołą osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:
-napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku ul. gen. Józefa Bema 105, 15-370 Białystok,
-wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
-skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 857422230,
-skontaktować się osobiście, zgłaszając się w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-15:00.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.