EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony www.ekonomik.bialystok.pl

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły: www.ekonomik.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011.09.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.01.03.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niektóre elementy strony zawierają niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

  • Linki w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.
  • Pliki PDF, DOC itp. – staramy się tekst publikować bezpośrednio na stronie a pliki w formatach dokumentów ograniczone są do minimum.
  • Strona udostępnia filmy opublikowane w serwisach zewnętrznych nie posiadające audiodeskrypcji.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z użyciem narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika spełnia wymagania w 95%.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Ostapczuk, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 857422230. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Bema. Oba wejścia wyposażone są w podjazdy dla wózków.

Wejście główne A - pochylnia wykonana jest  z kostki betonowej o grubości 6cm, różnica poziomów wynosi ok.10cm, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Wejście B od parkingu - pochylnia wykonana jest  z kostki brukowej o grubości 6cm, różnica poziomów ok. 15cm, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.  

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego A.

Kancelaria szkoły znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie za portiernią, 2 drzwi z prawej strony korytarza.

Dla osób na wózkach dostępny jest parter i pomieszczenia na poziomie I. W holu budynku zamontowana jest wewnętrzna platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich z poziomu parteru na poziom I. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.

Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.