EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Konferencja podsumowująca

10 czerwca odbyła się w auli szkolnej ZSHE konferencja podsumowująca projekt:
Kształcenie zawodowe kluczem do kariery
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Podczas konferencji Pani Anna Czerniakiewicz wygłosiła wykład : Jak budować karierę” .
Uczestnicy projektu wraz z wykładowcami  podsumowali rok pracy,  wspominali z radością  wycieczki zawowodoznawcze do Wrocławia i Biebrzy.
Nie zabrakło wzruszających podziękowań, kwiatów i wspólnego zdjęcia.
Beneficjenci  otrzymali zestawy promocyjne oraz certyfikaty.
Spotkanie zakończono przy słodkim stoliczku z kawą i ciasteczkami.

OPRACOWAŁA IWONA SANIUKOWICZ