EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Koło Prawne zaprasza!

Zapraszam do udziału  w Kole Prawnym, spotykamy się w poniedziałki od 15.30-16.20 lub we wtorki od 16.25-17-15.

W roku szkolnym 2020/2021 przygotowujemy się do następujących konkursów/olimpiad.

  • Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”, pod patronatem GIP, organizator Okręgowe Inspektoraty PIP.
    Szczegółowe informacje: https://www.pip.gov.pl/pl   (zakładka konkursy)
  • ‘Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy, organizator Politechnika Białostocka i CKU w Białymstoku

Szczegółowe informacje: http://www.olimpiada.wspia.eu/

Termin zgłoszenia do ww. olimpiad/konkursów upływa 15 października 2020 roku. Bardzo proszę zgłosić swój udział osobiście lub przez Librus.

Opiekun: Aneta Nartowicz

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości
XVII Konkurs Rachunkowości  szkół ekonomicznych województwa podlaskiego
szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik - zdjęcie

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji