EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń/pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
    na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Wchodząc na teren szkoły należy zakrywać usta i nos (maseczka, przyłbica)
    oraz obowiązkowo dezynfekować ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk.
  3. Przy wejściu do budynku zamieszczono informację o telefonach do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służ medycznych.
  4. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia wskazującego na podejrzenie SARS-CoV-2 szkoła informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
  5. W szkole wydzielono pomieszczenie na izolatorium – sala nr 17.
  6. Pomieszczenia: sale lekcyjne, pracownie , sprzęt, higieniczno-sanitarne podlegają systematycznej dezynfekcji.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.