EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Organizacja zajęć w szkole – wytyczne dla nauczyciela

Organizacja zajęć w szkole – wytyczne dla nauczyciela

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
  na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Rekomenduje się używanie na terenie szkoły maseczek lub przyłbicy do zakrywania ust i nosa oraz częste mycie rąk, dezynfekcja.
 3. Osoba wykazująca infekcję górnych dróg oddechowych, gorączkę, kaszel, osłabienie, po poinformowaniu przełożonego, powinna zaprzestać wykonywania pracy i uzyskać teleporadę medyczną.
 4. Nauczyciel rozdaje uczniom materiały w rękawiczkach lub po dezynfekcji rąk.
 5. Nauczyciel zbiera sprawdziany, kartkówki w rękawiczkach (musi odłożyć na czas dwudniowej kwarantanny).
 6. Z sal należy usunąć przedmioty i sprzęty (lub uniemożliwić do nich dostęp),
  których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 7. Na zajęciach wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. W przypadku używania sprzętu sportowego w czasie zajęć lekcyjnych po zakończeniu lekcji należy odłożyć je do dezynfekcji.
 8. Zajęcia wychowania fizycznego, gdy warunki atmosferyczne na to pozwalają,
  należy organizować na powietrzu.