EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Internatu ZSHE

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
ul. Bema 103
w  roku szkolnym 2020/2021

Lista  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do internatu znajduje się na tablicy ogłoszeń w Internacie  ZSHE  w Białymstoku ul. Bema 103.

Informacje  można sprawdzić również pod nr tel.: 85 742 42 35.

   UWAGA:

  • Warunkiem niezbędnym przyjęcia kandydata zakwalifikowanego do internatu jest złożenie potwierdzenia woli przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego - do 27.08.2020 r. do godz. 15.00.

  INFORMACJE DODATKOWE:

  • Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 08.2020r. o godz. 10.00. 

Listę uczniów  przyjętych do internatu  można sprawdzić w Internacie  ZSHE w Białymstoku ul. Bema 103 lub pod nr tel.: 85 742 42 35.

  • II etapu naboru - rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie na wolne miejsca, o ile pojawią się w internacie. Obecnie brak wolnych miejsc. 
  • Uczniowie, którzy zostali przyjęci do internatu, a z różnych powodów nie będą mieszkać w roku szkolnym 2020/2021 prosimy o niezwłoczne powiadomienie.
  • Wychowankowie przyjęci do internatu oraz kontynuujący pobyt  w internacie będą kwaterowani 31 września 2020r. (poniedziałek) wg harmonogramu i zasad, które zostaną podane do wiadomości 28 sierpnia 2020r. na stronie ekonomik.bialystok.pl  - w zakładce Internat.