EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Spotkania z ludźmi sukcesu branży hotelarskiej

W ramach projektu odbyły się „Spotkania z ludźmi sukcesu branży hotelarskiej”
Prowadząca: Anna Narel – Hotel Podlasie**  grudzień 2010
Prowadzący: Piotr Zdrojkowski – Hotel „Lipowy Most”  marzec 2011r.
Prowadzący: Jan Bagiński – Hotel Żubrówka***   marzec 2011r.