EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY ZAWÓD                Technik ekonomista              Technik handlowiec             Technik hotelarstwa

Linia ZHSE

Menu Główne

Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI DO SZKOŁY - r. szk. 2022/2023

        1.             

Składanie dokumentów

16 maja 2022 r. od godz. 9,oo

do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15oo

        2.             

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty  

 

od 24 czerwca do 13 lipca 2022r. do godz. 15oo

        3.             

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

do 13 lipca 2022 r.

        4.             

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

 

do 20 lipca 2022r.

        5.             

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

21 lipca 2022 r. – godz. 10oo

        6.             

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

 

od 16 maja do 13 lipca 2022 r.

        7.             

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu**

 

 

od 21 lipca 2022r.do 29 lipca 2022 r. do godz. 15,oo

 

        8.             

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

01 sierpnia 2022 r. do godz. 10oo

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.