EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych

Nauczyciele przedmiotów zawodowych w swojej pracy dydaktycznej muszą nieustannie doskonalić swoje umiejętności. Patrzeć wielowymiarowo na potrzeby współczesnej gospodarki, by przekazywać uczniom wiedzę i praktyczne umiejętności, przydatne w poruszaniu się na rynku pracy. To z kolei pociąga za sobą konieczność zapewnienia wsparcia i programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.
Projekt „Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych” wychodzi naprzeciw problemom edukacji zawodowej. Realizowany jest na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Projekt skierowany jest do 44 nauczycieli przedmiotów ekonomicznych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego.
Ma on na celu podniesienie poziomu kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych nauczycieli oraz po uwzględnieniu wyników ewaluacji wypracowanie modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedsiębiorstwach. W Projekcie bierze udział również nauczycielka z naszej Szkoły Pani Wioletta Wilda.
To właśnie dzięki współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego już od końca maja  44 nauczycieli/nauczycielek  przedmiotów zawodowych, będzie miało szansę odbyć dwutygodniowe praktyki w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Kontakt nauczycieli z praktyką w przedsiębiorstwach niewątpliwie przyczyni się do podniesienia ich kompetencji zawodowych, a zdobywane w ten sposób doświadczenie umożliwi obserwację i wypracowanie dobrych rozwiązań łączenia kształcenia teoretycznego z praktyką, w kontekście ich wykorzystania i zastosowania w szkole.
Więcej informacji na www.enze.fnm.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej
przez  Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”,
Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”,
Działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”,
Poddziałanie 3.4.3 „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe”


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.